Zalm blijft strijden tegen besluit kabinet

De VVD zal zich woensdag in de Tweede Kamer verzetten tegen het kabinetsstandpunt inzake de uitbreiding van de Europese Unie. Dit bleek het afgelopen weekeinde op een discussiebijeenkomst van de VVD.

Het besluit van het kabinet akkoord te gaan met uitbreiding van de EU met tien landen en geen gebruik te maken van het vetorecht wordt woensdag besproken in een debat waarin de fractievoorzitters het woord zullen voeren.

VVD-leider Zalm keert zich tegen het mede door VVD-staatssecretaris Nicolaï uitgedragen standpunt dat Nederland zich niet tegen een `big bang' van tien nieuwe lidstaten in 2004 moet verzetten. De tussenoplossing met zogeheten `vrijwaringsclausules' waarover Nicolaï vorige week na heftige interne strijd met CDA-minister De Hoop Scheffer (Buitenlandse zaken) overeenstemming bereikte, wordt door Zalm onbevredigend gevonden. De VVD-leider zal zelf in het Kamerdebat optreden. Afgelopen vrijdag zei Zalm al in een reactie op het kabinetsstandpunt dat Nederland zich niet ,,lijdzaam en berustend'' moet opstellen.

Het verhevigde verzet van de VVD kwam op de VVD-bijeenkomst naar voren bij de stemming over een aantal stellingen. Hierbij sprak Zalm zich uit tegen de `big bang' en voor hervorming van de landbouwsubsidies als voorwaarde voor de uitbreiding. NicolaÏ sprak zich conform het kabinetsstandpunt tegen deze voorwaarden uit. Vooraanstaande VVD'ers lieten in de marge van de bijeenkomst weten dat Zalms houding als een voorbode moet worden gezien van een `dualistische opstelling' in het Kamerdebat van komende woensdag.

De VVD meent dat het CDA, door in het kabinet nu wél instemming met de `big bang' te willen doordrukken, zondigt tegen het Strategisch akkoord van het kabinet, waarin `strikte naleving' van de zogeheten Kopenhagen-criteria is opgenomen. Ook al is het kabinet nu demissionair, ,,we zitten niet voor niets in het kabinet'', aldus een VVD'er. Zalm had eerder aangekondigd dat een opstelling die meer op de verdediging van concrete Nederlandse belangen gericht is voor de VVD een belangrijk verkiezingsthema zal zijn. CDA, PvdA, GroenLinks en D66 stemmen wel in met het kabinetsbesluit.

pragmatisch: pagina 3

hoofdartikel: pagina 7

www.nrc.nl: dossier uitbreiding EU