VVD wil toch spaarloon handhaven

De VVD wil het spaarloon alsnog permanent handhaven. Dat heeft fractievoorzitter en lijsttrekker Gerrit Zalm dit weekend laten weten. ,,Als je zoveel e-mails krijgt over zo'n onderwerp en er zoveel weerstand is, dan moet je daar gehoor aangeven'', aldus Zalm.

Ook het CDA wil het spaarloon overeind houden totdat er een betere levensloopregeling is. Tijdens de formatie waren CDA, VVD en LPF overeengekomen het spaarloon te schrappen en lijfrenterelingen te versoberen, ten gunste van een levensloopregeling. Het schrappen van de spaarloonregeling zou de schatkist 800 miljoen euro opleveren.

De VVD stelt voor het spaarloon te handhaven, maar wil het meer de vorm geven van de levensloopregeling, waarmee vormen van verlof kunnen worden betaald. Zalm liet weten dat de VVD voor het handhaven van het spaarloon ook dekking heeft gevonden: de beloofde 500 miljoen euro lastenverlichting aan werkgevers (ter compensatie van loonmatiging) wordt geschrapt, alsmede de 200 miljoen die het kabinet had gereserveerd voor een levensloopregeling.

Ten slotte wil Zalm de arbeidskorting (een belastingaftrek voor werkenden) minder verhogen dan was afgesproken, hetgeen 100 miljoen oplevert. Hij zal het voorstel bij de algemene financiële beschouwingen indienen en verwacht in elk geval steun te krijgen van CDA en LPF.

Het CDA reageert terughoudend, maar niet afwijzend op het voorstel van de VVD. CDA'er Verburg: ,,Zalm doet precies het omgekeerde van wat wij willen. Wij zeggen: maak een bredere levensloopregeling waar mensen kunnen sparen voor tijd en geld. Het spaarloon wordt niet opgeheven tenzij mensen het volledig om kunnen zetten in de betere levensloopregeling.'' Volgens Verburg gaat Zalm ook voorbij aan het feit dat werkgevers en werknemers over de lastenverlichting en het spaarloon gaan. Overigens hebben de vakcentrales CNV en FNV al positief gereageerd op de handhaving van het spaarloon.

Ook het CDA wil tornen aan het Strategisch akkoord. Naar verluidt wil de partij de geplande teruggave van het `kwartje van Kok', een van de LPF-punten in het regeerakkoord, schrappen en het geld dat daarmee vrijkomt in een mobiliteitsfonds stoppen. Verburg: ,,Het woord is natuurlijk eerst aan de kiezer.''

Beide partijen houden echter vast aan hun voornemen om het regeerakkoord tot inzet van de verkiezingen te maken. Verburg: ,,De basis is goed, als je kijkt naar de voorstellen op het gebied van bijvoorbeeld de zorg, veiligheid, immigratie en WAO. Maar we behouden ons het recht voor eigen accenten te leggen in de campagne. We gaan geen lijstverbinding aan met de VVD.''