Van Nieuwenhoven wil PvdA wel leiden

PvdA-fractievoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven stelt zich beschikbaar voor het lijsttrekkerschap voor haar partij bij de komende verkiezingen. De voormalige Tweede-Kamervoorzitter maakte dat gisteren in het actualiteitenprogramma Buitenhof bekend. Haar kandidatuur komt als een verrassing; eerder deze maand haakte zij af als definitieve kandidaat voor het fractievoorzitterschap.

Met de kandidatuur van Van Nieuwenhoven heeft de PvdA nu drie gegadigden voor het lijsttrekkerschap. Eerder stelde oud-staatssecretaris Wouter Bos (Financiën) zich kandidaat, vervolgens liet oud-minister Klaas de Vries (Binnenlandse Zaken) weten in de race te zijn. Vice-fractievoorzitter Adri Duivesteijn stelt zich definitief niet kandidaat, zo liet hij vanochtend weten.

De aanmelding sluit aanstaande vrijdag. Vanochtend was het aantal kandidaten nog beperkt tot de genoemde drie. Klaas de Vries trekt zijn kandidatuur niet in nu er een tegenstander is voor Bos. Hij stelde zich enige tijd geleden beschikbaar toen het erop leek dat niemand anders het wilde opnemen tegen Bos. De Vries vond dat er wel wat te kiezen moest zijn. ,,Ik houd ervan helder te blijven. Ik heb me beschikbaar gesteld, en ik blijf beschikbaar'', verklaarde hij zondag.

Van Nieuwenhoven denkt voor haar partij bij de verkiezingen minstens dertig Kamerzetels binnen te halen. Hoewel ze betwijfelt of de PvdA in staat zal blijken om regeringsverantwoordelijkheid te dragen, is ze bereid om premier te worden als de sociaal-democraten de verkiezingen winnen.

Van Nieuwenhoven had voorafgaand aan haar uitlatingen in Buitenhof zowel partijbestuur als haar fractiegenoten van haar kandidatuur op de hoogte gesteld. De komende weken zal de partij werken aan een manifest dat als aanvulling op het begin dit jaar vastgestelde verkiezingsprogramma moet dienen. Uitgangspunt voor dat manifest is het rapport-De Boer waarin kritiek geformuleerd is op het functioneren van fractie en bestuur van de PvdA. Volgens Van Nieuwenhoven moeten de 21 daarin geformuleerde dilemma's worden vertaald in uitgangspunten die als aanvullend, of, indien nodig, als afwijkend op het verkiezingsprogramma kunnen dienen.

Van Nieuwenhoven wijst ter ondersteuning van haar kandidatuur op het grote aantal voorkeurstemmen (233.000) dat ze bij de laatste verkiezingen in de wacht wist te slepen. Ze gaat ervan uit dat ze bij nieuwe verkiezingen meer kiezers aan zich zal weten te binden dan Bos en De Vries. In de campagne zal de PvdA vooral stelling nemen tegen het Strategisch akkoord van de huidige regeringscoalitie. De val van het kabinet, afgelopen woensdag, was voor Van Nieuwenhoven de opmaat om haar kandidatuur te heroverwegen. Op de dag dat de comissie-De Boer haar bevindingingen publiceerde, liet ze weten af te zien van die positie. Maar nu het voorzitterschap tegelijk de positie van lijssttrekker behelst, is volgens haar een nieuwe situatie ontstaan. Daarvoor ging het om verkiezing van ,,een soort tussenpaus''. Van Nieuwenhoven vindt de rol die ze heeft gespeeld bij de algemene beschouwingen, die ze zelf als `goed' beoordeelt, een ondersteuning voor haar hernieuwde kandidatuur. De PvdA steeg sindsdien in de peilingen.