Val kabinet 3

De veelgelezen analyse dat het de politieke en bestuurlijke onervarenheid van de LPF is geweest naast persoonlijke vetes, eigenbelang en vriendjespolitiek die tot het debacle van het eerste en hopelijk laatste kabinet-Balkenende hebben geleid, is tamelijk naïef. Het zijn juist de gevestigde partijen CDA en VVD die in hun blinde begeerte het pluche te bezetten, dit onervaren, incoherent stelletje opportunisten in de regering hebben geholpen. Zij wilden profiteren van de toon die door Fortuyn was gezet, `Zeg wat je denkt en doe wat je zegt', en daarbij tegelijkertijd fatsoen en het naleven van oude normen en waarden terugbrengen.

Hierbij werd voorbijgegaan aan het simpele gegeven, dat fatsoen juist behelst dat je niet altijd zegt wat je denkt, uit respect voor een ander.

    • J. Blaauw