Tsjechie onder vuur over steun van de staat

Nederland wil dat Tsjechië maatregelen neemt om een eind te maken aan staatssteun in de staalindustrie, voordat de onderhandelingen met de kandidaat-lidstaten voor de Europese Unie in december worden afgesloten.

,,We willen harde en duidelijke toezeggingen'', aldus Nederlandse diplomatieke bronnen in Brussel.

Nederland kon eind vorige week tijdens diplomatiek overleg nog niet instemmen met een akkoord over het concurrentiebeleid met de tien kandidaatlidstaten wegens de problemen met Tsjechië.

Het Nederlandse standpunt betekent volgens diplomatieke bronnen geen blokkade tegen Tsjechische toetreding. ,,We hebben huiswerk meegegeven'', aldus een diplomaat.

Dit betekent dat Tsjechië herstructureringsplannen voor de staalindustrie op tafel moet leggen en concrete plannen moet hebben voor afschaffing van overheidssubsidies. Nederland heeft met het Nederlands-Britse Corus grote belangen in de staalsector.

De Europese Commissie kwam eerder deze maand met haar voorstel om alle tien kandidaat-lidstaten, de meeste in Oost- en Midden-Europa per 2004 toe te laten. Wel houdt zij de mogelijkheid open voor vrijwaringsclausules, waarbij nieuwe lidstaten voor sectoren waar zij niet aan de regels voldoen worden uitgesloten. In Nederlandse diplomatieke kringen wil men hierop niet vooruitlopen. ,,De bal ligt nu bij Tsjechië'', zo wordt gezegd.

Het Nederlandse kabinet gaf vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer aan met vrijwaringsmaatregelen vérder te willen gaan dan de Europese Commissie. Volgens het kabinetsstandpunt over de EU-uitbreiding, waarover de Kamer woensdag debatteert, moeten vrijwaringsmaatregelen langer dan de voorgestelde twee jaar kunnen duren.

Minister De Hoop Scheffer onderstreepte gisteren in het televisieprogramma Buitenhof dat nog goede afspraken moeten worden gemaakt over de precieze toepassing van zulke vrijwaringsmaatregelen. Hij noemde als voorbeeld voedselveiligheid, waarmee met name Polen nog problemen heeft.

Ook Oostenrijk en Spanje maakten vorige week bezwaren over het concurrentiebeleid.

Oostenrijk heeft problemen met Tsjechische regels die de banksector beschermen, die Oostenrijkse banken verhinderen in Tsjechië banken over te nemen.

Spanje uitte bezwaren tegen de manier waarop Slowakije staatssteun aan een Volkswagen-fabriek wil verminderen. Volgens de Spaanse regering gaat dat veel te langzaam. Hierdoor zou het risico bestaan dat Volkswagen een deel van de produktie van dochterbedrijf Seat van Spanje naar Slowakije zou overbrengen wegens de lagere arbeidskosten.

    • Hans Buddingh'