Slachtoffers kerk boos op Vaticaan

Slachtoffers van misbruikende priesters hebben dit weekeinde de Amerikaanse bisschoppen opgeroepen het Vaticaan te trotseren. Het Vaticaan verwierp vrijdag een plan van de Amerikaanse rooms-katholieke kerk om seksueel misbruik binnen de kerk tegen te gaan. De Amerikaanse bisschoppen vinden dat geestelijken die van misbruik worden beschuldigd, direct uit hun functie moeten worden gezet. Het Vaticaan vindt dat ook geestelijken recht hebben op een eerlijk proces, waarin iemand pas schuldig wordt bevonden als de feiten zijn beoordeeld.