Rutte: snel invloed ouderen op pensioen

Demissionair staatssecretaris M. Rutte van Sociale Zaken (VVD) wil de invloed van honderdduizenden gepensioneerden op pensioenregelingen bij verzekeraars aanmerkelijk verbeteren. Dit heeft zijn woordvoerster desgevraagd bevestigd.

Ruim een jaar geleden bleek uit onderzoek in opdracht van de Sociaal Economische Raad (SER) dat met name ouderen die via hun werkgever een pensioen bij een verzekeraar krijgen niet of nauwelijks invloed op de gevoerde beleid hebben.

Ouderenorganisaties maken zich grote zorgen nu de beurskrach de financiële positie van honderden pensioenfondsen heeft ondermijnd en de twijfel groeit of pensioenfondsen en verzekeraars de inflatiecompensatie (indexatie) op de uitbetaalde pensioenen volgend jaar volledig zullen uitkeren. Werkgevers en werknemers zijn de dominante beslissers in de besturen van pensioenfondsen, terwijl gepensioneerden niet of nauwelijks als aparte groep zijn vertegenwoordigd. Meer dan negen van de tien Nederlandse werknemers bouwen bij hun baas een aanvullend pensioen op boven de AOW.

P. de Wind, bestuursadviseur van de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, wil een stap verder gaan en snel een cliëntenraad laten instellen bij de toezichthoudende Pensioen- en Verzekeringskamer die over belangrijke pensioenzaken moet worden geraadpleegd. Daarin moeten gepensioneerden in elk geval vertegenwoordigd zijn. ,,Zij zitten in het defensief, de arrogante besturen van de pensioenfondsen'', zegt De Wind.

Uit het onderzoek dat de SER liet uitvoeren bleek dat bijna 90 procent van de ouderen bij pensioenfondsen invloed heeft op het beleid. Bij de honderdduizenden ouderen die via een verzekeraar hun pensioen krijgen, bleek de situatie beduidend slechter.

Van de 791 vragenlijsten die toen via het Verbond van Verzekeraars werden verstuurd kwamen 73 exemplaren ingevuld terug. Van hen voldeden 17 aan de afspraken die drie jaar eerder waren gemaakt door werkgevers, werknemers en ouderenorganisaties. Deze afspraken – een zogeheten medezeggenschapsconvenant – vragen pensioenfondsen en verzekeraars om gepensioneerden tenminste invloed te geven via een deelnemersraad, respectievelijk een vergadering van deelnemers.

Staatssecretaris Rutte wil dat de werkgevers, werknemers en ouderenorgansiaties die al meer dan een jaar praten over een vervolg van het convenant vóór 1 januari tot zaken komen. Zo niet, dan ,,bereid ik voor het volgende kabinet een wettelijke verplichting'' voor, zegt Rutte vanochtend in Het Financieele Dagblad. Rutte zet hiermee het beleid van zijn voorganger H. Hoogervorst (VVD) voort die in maart ook al een verbeterde wettelijke regeling voor medezeggenschap in het vooruitzicht stelde, mochten de onderhandelaars ,,onverhoopt'' geen succes boeken.

    • Menno Tamminga