Persstemmen

Irish Times

[...] Voor Ierland betekende de campagne een werkelijk volwassen democratisch debat over de toekomstige richting van de EU. De `ja-kant' won het debat op een faire en eerlijke manier; maar de voorstanders van `nee' verdienen erkenning voor de hartstocht en de vasthoudendheid waarmee zij de agenda hebben bepaald na hun zege bij een veel lagere opkomst vorig jaar. Ze hebben waardevolle vragen opgebracht die aan de orde gesteld dienen te worden – en veel van deze vragen zijn met het huidige resultaat niet verdwenen.

Ierland komt uit deze intensieve ervaring te voorschijn als een beter geïnformeerd land, dat zich bewuster is geworden van de lopende ontwikkelingen op het gebied van Europese eenwording. Onze politieke leiders zijn met de neus op de feiten gedrukt en weten nu dat ze bij dit soort onderwerpen de burgers niet kunnen negeren. [...]

Irish Independent

In het leven van een individu of in de ontwikkelingen van een natie, gebeurt het niet vaak dat het eigenbelang samen valt met fatsoenlijk handelen.

Het resultaat van het referendum over het Verdrag van Nice is zo'n gelukkige coïncidentie. [...]

Gesteld kan worden dat een tweede referendum niet nodig zou zijn geweest als de politieke partijen hun taak de eerste keer goed hadden vervuld. Het politieke establishment zou de gebeurtenissen van het afgelopen jaar moeten zien als een waarschuwing tegen het betuttelen van het electoraat of tegen het niet rekening houden met de gewone Ierse burgers.

Financial Times

De uitslag [in Ierland] zet het grote project van het voltooien van de vereniging van Europa na de Koude Oorlog [...] weer op de rails. Maar er moet nog enorm veel gebeuren. Zo zullen EU-leiders deze week in Brussel een besluit nemen over het aanbod dat de kandidaatlidstaten [...] gedaan moet worden op het punt van cruciale financiële vraagstukken, inclusief landbouwsubsidies. [...]

EU-leiders moeten verder de lessen van het Ierse referendum aanvaarden. Allereerst moeten politici het publiek meer bij hun besluiten betrekken. Ierse stemmers verwierpen het Verdrag van Nice een jaar geleden immers omdat de regering er niet in slaagde het belang ervan uit te leggen. Nu heeft een sterke regeringscampagne ertoe bijgedragen dat er een ander resultaat uit de bus kwam.

Verder blijkt uitbreiding niet zo impopulair als eerder was verondersteld. Toen het erop aan kwam, stemden de Ierse kiezers ermee in dat de belangen van Europa als geheel boven hun eigenbelang gingen. Ze aanvaardden in feite dat hun eigen forse EU-subsidies zullen verminderen als de geldstroom van de EU zich naar de armere staten van Oost-Europa verlegt.

Ze deden dit in het besef dat zo'n verschuiving de vrede en voorspoed van het hele continent helpt garanderen. Dit is een waardevolle les voor andere EU-landen.

Ten slotte was de belangrijkste reden waarom het referendum de eerste keer werd verloren het Verdrag van Nice zelf. Dit is een niet-hanteerbare en complexe wetstekst, die niet op bevredigende wijze aan de kiezers kon worden uitgelegd.

Het [verdrag] moet veranderd worden, maar de discussie daarover moet gescheiden worden van het debat over uitbreiding. [...]

The Scotsman

[...]Het meest ambitieuze project in de geschiedenis van de Europese Unie kan nog steeds worden vertraagd. De moeilijkste onderhandelingsronde over uitbreiding moet nog komen, als de lidmaatschapsvoorwaarden voor Hongarije, Polen, Slowakije, Cyprus, Malta, Letland, Litouwen, Tsjechië en Estland definitief worden vastgesteld.

Zoals de Labour-Europarlementariër Richard Corbett gisteren zei: We zitten in een hordenloop en het Ierse `ja' brengt ons over een van de hordes. [...] De huidige vijftien lidstaten moeten begin november onderling overeenstemming bereiken over twistpunten als landbouwsubsidies en speciale financiële pakketten om het pad voor de nieuwkomers in de EU te vergemakkelijken.[...]

Times of Malta

[...]Een negatieve uitkomst zou onnodige problemen hebben geschapen voor de plannen van de Commissie voor uitbreiding van de EU en zou in niet geringe mate het enthousiasme hebben gedempt van een aantal landen die graag snel hun plaats willen vinden in het nieuwe Europa. [...]

Het Ierse besluit is ook voor Malta goed nieuws, tenminste voor al diegenen hopelijk de grote meerderheid die willen dat dit kleine eiland zich aansluit bij de nieuwe landen in hun missie om lid te worden van de EU.

Dit is geen abstracte missie [...] maar een concreet voorstel dat, als het aanvaard wordt, inhoud zal geven aan het verlangen van mensen om te werken aan een hogere levensstandaard.

Niet alleen dat, maar het zal deze kleine natie ook in staat stellen om, op zijn eigen manier en in overeenstemming met zijn eigen mogelijkheden en intellectuele vermogens, deel te nemen aan de ontwikkeling van een nieuwe Europa, samen met andere partners, groot of klein. [...]

Frankfurter Allgemeine Zeitung

[...]Ongetwijfeld zou een tweede `nee' van de Ieren de EU volledig uit de rails hebben laten lopen. De in het geheim circulerende crisisscenario's kunnen in de la blijven liggen.

In zoverre is het opgelucht ademhalen tussen Warschau en Madrid en tussen Riga en Rome absoluut op zijn plaats. Maar de toekomst van een spoedig tot 25 lidstaten uitgegroeide Gemeenschap is daarmee nog niet gewonnen. Het `ja' van de Ieren moet voor allen een aansporing zijn, naast het Verdrag van Nice, in de Europese Conventie een betere EU te ontwerpen.