Niet meer slingeren met kogel

Een reglementswijziging heeft voor grote onrust onder de kogelslingeraars gezorgd. Met ingang van 1 januari 2003 moet het handvat de vorm hebben van een driehoek, maar voor veel atleten is die te klein om vast te houden. Meervoudig Nederlands kampioen Frank van den Dool uit Apeldoorn loopt al maanden te hoop tegen de verandering, maar vooralsnog zonder succes. Als de internationale ateltiekfederatie (IAAF) geen gehoor geeft aan de klachten, is hij gedwongen met zijn sport te stoppen.

Wat houdt de wijziging precies in?

Frank van den Dool: ,,Het huidige handvat heeft een vorm die het best te vergelijken is met een stijgbeugel. Nadat een Fransman een handvat van titanium had laten maken, meende de IAAF te moeten ingrijpen. Titanium vervormt het handvat waardoor de maximale lengte van de slinger met kogel de toegestane 121,5 centimeter overschrijdt. Dat wordt beschouwd als preparatie, omdat de kogel dan sneller kan worden rondgedraaid en er dus verder mee kan worden geworpen. Om die reden is besloten de vorm van het handvat te wijzigen in een driehoek in de vorm van een triangel van metaal waarvan elke zijde 11,5 centimeter lang moet zijn.''

En wat is daar mis mee?

,,De ruimte is te klein om beide handen in te steken. Voor slingeraars met grote handen, zoals ik, is zelfs geen ruimte voor één hand. Bovendien is in de praktijk gebleken dat het nieuwe handvat tot veel meer blessures leidt.''

Waarom hebben de protesten tot niets geleid?

,,Voor zover ik weet houdt de IAAF vol dat het `oude' handvat onveilig is. Nadat de bezwaren van de atleten niets uithaalden, heeft ten langen leste de KNAU officieel geprotesteerd bij de IAAF. Op die brief is geen reactie gekomen, maar officieus heb ik vernomen dat de atletiekfederatie niet voornemens is op haar schreden terug te keren.''

En dan moet jij stoppen?

,,Ja, om de simpele reden dat ik straks niet meer kán gooien. Het is echt onmogelijk om het handvat, zoals in mijn geval, met drie vingers vast te houden. Jammer, want ik was nog lang niet van plan met kogelslingeren te stoppen.''