Kars Veling geen lijsttrekker meer van ChristenUnie

De fractieleider van de ChristenUnie in de Tweede Kamer, Kars Veling, zal bij de komende verkiezingen niet opnieuw lijsttrekker voor zijn partij zijn. Het partijbestuur heeft de 54-jarige Veling, die al enkele weken ziek thuis zit, laten weten dat er onvoldoende steun in de partij is voor een tweede lijsttrekkerschap.

Veling kwam na de Tweede-Kamerverkiezingen van 15 mei al onder vuur te liggen, toen de ChristenUnie vier zetels bemachtigde, veel minder dan lange tijd was aangenomen.

Veling, die vóór zijn lijsttrekkerschap slechts over een beperkte politieke ervaring beschikte, zou naar het oordeel van de achterban, een te matte campagne hebben gevoerd, de christelijke boodschap niet helder hebben uitgedragen en soms wat te veel naar links hebben geleund.

Veling overleefde echter een bijzonder partijcongres in Barneveld in juni. Daar bleek nog volop steun te bestaan om hem een kans te geven als fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Maar ook in de Kamer kwam Veling niet uit de verf, in de ogen van veel partijgenoten. In september raakte hij overspannen en moest Leen van Dijke, voormalig fractievoorzitter, zijn taak voorlopig overnemen.

Nu het kabinet is gevallen en er nieuwe verkiezingen op komst zijn, is er volgens Nico Schipper, woordvoerder van de Tweede-Kamerfractie, sprake van andere omstandigheden. Schipper: ,,Het bestuur vond het onverantwoord om met een lijsttrekker te komen die in verschillende opzichten kwetsbaar is. Het is ook beter voor Kars Veling zelf om niet weer lijsttrekker te worden.''

Het is intussen nog niet duidelijk wie de nieuwe lijsttrekker wordt. Het partijbestuur heeft de kiesverenigingen uitgenodigd met kandidaten te komen voor de Tweede Kamer en daarbij ook hun voorkeur voor een lijsttrekker aan te geven. Een commissie zal zich hierover buigen, waarna het bestuur met een enkelvoudige voordracht zal komen. Op een speciaal partijcongres op 9 november zou de nieuwe lijsttrekker kunnen worden verkozen.

Als mogelijke kandidaten voor de opvolging van Veling gelden onder anderen Van Dijke, het voormalige Tweede-Kamerlid Eimert van Middelkoop alsook het huidige Kamerlid André Rouvoet.