Floriade sluit met 8 miljoen verlies af

De internationale tuinbouwtentoonstelling Floriade in Haarlemmermeer heeft in totaal 2,3 miljoen bezoekers getrokken, van wie er 2,1 miljoen een kaartje hebben gekocht. Dat is gisteren bekendgemaakt op de slotdag van de Floriade.

De Floriade trok ongeveer 950.000 mensen uit het buitenland. Vooraf was gerekend op 2,7 miljoen betalende bezoekers. Daardoor rekent de stichting Floriade 2002 op een tekort van 8 miljoen euro. Enkele maanden geleden werd al duidelijk dat het evenement verlies zou gaan lijden.

Volgens verantwoordelijk wethouder R. van der Riet (CDA) kan het eindresultaat alleen nog maar meevallen. Het totale financiële overzicht wordt niet eerder dan in het voorjaar verwacht. De Floriade-wethouder denkt niet aan aftreden. Tien jaar geleden trad de Floriade-wethouder in Zoetermeer nog wel af naar aanleiding van een financieel debacle. Toen leed de Floriade een verlies van 23 miljoen gulden.

De gemeente Haarlemmermeer vindt dat niet alleen moet worden gekeken naar het financiële eindresultaat. ,,Dit incidentele verlies is niet alles bepalend voor het al of niet slagen van de Floriade'', aldus Van der Riet. De gemeente wijst erop dat de naamsbekendheid van Haarlemmermeer in zes maanden is toegenomen van 19 naar 60 procent.

Ook heeft de tentoonstelling veel opgeleverd voor de infrastructuur van Haarlemmermeer, zoals de aanleg van de N205 en de Zuidtangent, de snelle openbaarvervoerverbinding. Bovendien brachten de grote aantallen buitenlandse bezoekers veel geld in het laatje in Haarlemmermeer en omgeving. De bezoekers gaven de Floriade gemiddeld het rapportcijfer 8, zo bleek uit enquêtes onder 8.600 bezoekers.

De initiatiefnemer, de Nederlandse Tuinbouwraad (NTR), is zeer tevreden. De Floriade heeft wereldwijd veel publiciteit opgeleverd voor de Nederlandse tuinbouwsector. De NTR gaat ervan uit dat er in 2012 opnieuw een Floriade komt. De raad maakte bekend dat meer dan tien regio's en gemeenten belangstelling tonen voor de organisatie van de Floriade 2012. ,,Dat geeft aan dat de economische en infrastructurele waarde van de Floriade breed wordt onderkend'', zei J. Langeslag, voorzitter van de NTR.