Eigen boete eerst

Het is niet uit geldnood dat de bestuurders van Zierikzee meer inkomsten uit parkeerboetes willen zien. Geld is welkom, want in een fraaie monumentenstad als Zierikzee valt er altijd wel iets op te knappen en ook de havens kunnen een restyling gebruiken. Maar het college heeft een sluitende begroting, dus daar gaat het niet om. Het is een principekwestie.

Elke zomer wordt het oude stadje overspoeld door toeristen die bij koud of regenachtig weer de Zeeuwse stranden ontvluchten. Tot voor kort konden zij overal hun auto parkeren, wat tot gemengde gevoelens bij de lokale bevolking leidde: blij dat hun stad zo in trek is, niet blij dat zij hun auto niet meer voor eigen deur konden parkeren. Sinds vier maanden echter geldt het centrum als gebied waar bezoekers alleen mogen parkeren op daartoe bestemde pleinen. Deze worden goed bezocht, blijkens mededelingen van een medewerker van een geldbedrijf die een minuut lang munten uit een automaat staat te schudden. In het hoogseizoen moeten de automaten vier keer per week geleegd worden, meldt de medewerker terwijl zij de loodzware cassette naar de geldauto draagt. De plaatsen in de woonstraten zijn tegen betaling van twintig euro vergund aan bewoners. De gemeentelijke parkeerwachters schrijven regelmatig bekeuringen uit, tot tevredenheid van de bewoners, hoewel sommigen er op wijzen dat foutparkeren in Zierikzee menselijk is, omdat niet overal duidelijk staat aangegeven dat bezoekers zich in een vergunde parkeeromgeving bevinden. De boete wordt echter niet door Zierikzee geïncasseerd, maar door het rijk.

Waarom, zo vragen burgemeester Jack Asselbergs en wethouder Joost van Felius zich af, hebben wij op drukke dagen zes of zeven parkeerwachters in dienst, terwijl de boetes die zij opleggen slechts ten dele naar de gemeente vloeien. Voor wie het precies wil weten: boetes wegens het niet betalen bij betaalautomaten mogen als naheffing door gemeenten worden geïnd. Andere overtredingen worden bestraft met een boete die het rijk incasseert, zoals parkeren op vergunde plaatsen of op plaatsen waar dat verboden is, zoals op de stoep. Een oneerlijke situatie, stelt Zierikzee. Men begrijpt best dat de politie voor parkeercontroles geen tijd meer heeft, maar laat de gemeente dan ook kostendekkend werken. Nu neemt het rijk wel de lusten maar niet de lasten, stelt Zierikzee.

In de eerste negen maanden van dit jaar schreven de parkeerwachters van de gemeente Schouwen-Duiveland, waarvan Zierikzee de centrumplaats is, voor 132.000 euro aan gemeentelijke boetes uit en voor 62.000 euro aan rijksboetes. Is het niet verleidelijk om de aandacht vooral te richten op de gemeentelijke bekeuringen en minder op boetes die naar het rijk vloeien? Nooit, reageert een ambtenaar op deze malicieuze vraag, want we hebben het hier over bijzondere opsporingsambtenaren en die hebben een eed gezworen, op de wet. De parkeerwachters kosten de gemeente ruim 300.000 euro per jaar.

    • Arjen Schreuder