www.meerzakgeld.nl

Ik ben 17 jaar en krijg na mijn mening te weinig zakgeld, maar niet volgens mijn ouders. Zij vinden dat ik minder spullen moet kopen, maar ik mag toch zeker ook een plezierig leven leiden? Ik krijg 48 euro kleedgeld en zakgeld per maand. Is dit een normaal Nederlands gemiddelde? Moet ik hier mee rondkomen? Sinds de prijsstijgingen valt dat niet mee!

(O. van E.)

Wat een gezeur. Wees blij met zulke verstandige ouders. Plezierig leven hangt heus niet af van je koopkracht. Een beetje kerel steekt zijn handen uit de mouwen en gaat wat bijverdienen. Toen ik zo oud was als jij, bracht ik de krant rond en je ziet waar dat toe kan leiden. De moderne variant is dat je een website opzet met tips voor jongens en meisjes met zakgeldklachten: www.meerzakgeld.nl. Gewoon doen.

    • Adriaan Hiele