WESSELING 2

Juist vanwege de doorluchtige statuur die professor H.L. Wesseling toegedicht wordt, werd ik verrast door het babbelzieke, borreltafelachtige karakter van zijn woorden (`Niet alles was fout', W&O, 28 sept.).

De strekking van bepaalde uitspraken is uitermate gratuit: Over de sultan van Brunei: `Ik denk dat de buitenlandse Shell die die olie eruit haalt een belangrijker bijdrage aan het heil van de mensheid heeft geleverd dan de binnenlandse sultan die al dat geld in zijn eigen zak steekt.' Vooral de laatste alinea bevat lukrake hypothesen: `De mensen uit India zijn eigenlijk vrij trots dat ze door de Engelsen gekoloniseerd zijn en niet door de Nederlanders.' En de apotheose: `De koloniale heerser pakte dan wel 90 procent van de koek, maar dan bleef er toch nog 10 procent extra over.'

Zo wordt de kolonisatie min of meer gelegitimeerd. De inbezitneming van andermans domein kan men echter met de beste wil van de wereld niet rooskleuriger maken dan zij was.

    • Hester Oey