WE MOETEN SLIM ZIJN EN COALITIES SMEDEN

Jan Marinus Wiersma (51), PvdA, zit vanaf 1994 in het Europees Parlement.

,,Nederland krijgt het moeilijker. De spoeling wordt dunner met tien nieuwe lidstaten. Wie klein is moet dus slim zijn: coalities smeden. Hoe precies is alleen niet duidelijk. Alles hangt af van de toekomstige besluitvorming in de Unie. Krijgt de Europese Commissie meer bevoegdheden? Krijgen we een permanent voorzitterschap in plaats van elk halfjaar een nieuwe voorzitter? Op welk terrein wordt meerderheidsbesluitvorming ingevoerd? Niemand weet wat de uitkomst is.

,,In dat spel is elk land bezig om het beste eruit te slepen. Nederland is in een twijfelzone geraakt. Eerst vonden we dat de Commissie versterkt moest worden. Die is immers beter in staat de belangen van de kleintjes te waarborgen. Maar wat de Nederlandse lijn nu is, met Gijs de Vries als nieuwe regeringsvertegenwoordiger in de Conventie, weet niemand.

,,Dé test voor de nieuwe verhoudingen komt in 2005, als de meerjarenramingen worden besproken de hele financiering van de Unie dus. De nieuwe lidstaten zitten daar bij. Voor iedereen staan er grote belangen op het spel. We moeten nú beginnen met anticiperen op die nieuwe machtsstructuren, anders krijg je een situatie als nu met het Nederlandse landbouwstandpunt: sommige landen sympathiseren met ons, maar komen er niet voor uit. En dan sta je alleen.''

    • Caroline de Gruyter