`Voorstel VS over pedofilie afgewezen'

Het Vaticaan heeft het voorstel van de Amerikaanse bisschoppenconferentie afgewezen, om priesters die verdacht worden van seksueel misbruik van minderjarigen direct uit hun ambt te ontheffen.

Het Vaticaan noemde het Amerikaanse `handvest voor de bescherming van kinderen en jongeren', dat eind juni werd aangenomen door de Amerikaanse bisschoppenconferentie ,,verwarrend, juridisch dubbelzinnig en onnauwkeurig''. Het handvest vraagt om een uitzondering op het canoniek recht. Volgens het plan, waarvoor de Amerikaanse bisschoppen een zogeheten `recognitio' (officiële erkenning) hadden gevraagd van het Vaticaan, kan alleen al een gegronde verdenking van pedofilie voldoende zijn om een priester uit zijn ambt te zetten en over te dragen aan de civiele justitie.

De Amerikaanse bisschoppen kwamen tot de harde maatregelen in reactie op het pedofilieschandaal dat de Amerikaanse katholieke kerk sinds januari bezighoudt. Toen kwam naar buiten dat het aartsbisdom Boston priesters aanstelde die elders waren beschuldigd van seksueel misbruik van kinderen. Uiteindelijk verspreidde het pedofilieschandaal zich over de hele VS en werden ongeveer driehonderd priesters op non-actief gezet.

De Amerikaanse bisschoppen zijn onder druk van de geschokte Amerikaanse publieke opinie tot de opstelling gekomen. Alleen door elke schijn van immoraliteit te vermijden, verwacht de bisschoppenconferentie het geschonden vertrouwen in de kerk weer terug te winnen.

De paus en vijf van zijn ministeriële departementen vinden echter dat de Amerikaanse bisschoppen te ver gaan. Gisteren benadrukten ze in een brief dat seksueel misbruik van kinderen bestraft moet worden, maar dat goedkeuring van het Amerikaanse plan nog niet gegeven kan worden. Het Vaticaan wil niet dat priesters enkel op basis van verdenking van pedofilie op non-actief worden gesteld. Ook geestelijken hebben recht op een eerlijk proces, waarin iemand pas schuldig wordt bevonden als de feiten zijn beoordeeld, aldus het Vaticaan.

De voorzitter van de Amerikaanse bisschoppenconferentie, bisschop Wilton Gregory, gaat er van uit dat het niet nodig zal zijn volledig nieuwe regels te maken en dat ,,een aanpassing'' van het huidige voorstel voldoende is. ,,Wat we zouden willen'', aldus Gregory, ,,is dat ons handvest [...] op een of andere manier in overeenstemming wordt gebracht met de eisen van de Kerk''.

Volgens ingewijden ligt de kwestie voor Rome zeer gevoelig. Het Vaticaan realiseert zich terdege dat afzwakking van de zero-tolerance-tekst van de Amerikaanse bisschoppenconferentie de geloofwaardigheid van de katholieke kerk in de VS geen goed zal doen. De brief van het Vaticaan benadrukt daarom de `volledige solidariteit' met de Amerikaanse bisschoppen.