Vaticaan contra pedofilievoorstel

Het Vaticaan heeft het voorstel van de Amerikaanse bisschoppenconferentie afgewezen, om priesters die verdacht worden van seksueel misbruik van minderjarigen direct uit hun ambt te ontheffen.

Pagina 4