Regiovoorzitter: ledenvergadering LPF is ongeldig

Voorzitter IJ. van der Krieke van het regiobestuur Noord-Holland van de LPF dreigt de besluitvorming van de ledenvergadering van de LPF vandaag ongeldig te laten verklaren. Van der Krieke, kandidaat-notaris, maakt bezwaar tegen de procedure die interim-bestuurder Maas tijdens de ledenbijeenkomst wil volgen. Van der Krieke, de voormalige rechterhand van Maas, vindt dat de interim-voorzitter de leden teveel `pusht' om hem te kiezen. Maas heeft zich, samen met drie assistenten, verkiesbaar gesteld. Volgens Van der Krieke stellen ze de eis alleen als team gekozen te willen worden. Van der Krieke vindt dit niet democratisch. Hij meent verder dat het partijbestuur van de LPF volledig afstand moet nemen van de huidige Kamerleden van de LPF. Maas ontving een aantal Kamerleden na de val van het kabinet op zijn kantoor. Van der Krieke zegt steun te hebben van andere voorzitters van regionale LPF-afdelingen.