Nederlander wordt hoogste militair VN

De Nederlandse generaal-majoor der mariniers Patrick Cammaert (52 jaar) wordt de nieuwe militaire adviseur van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan. Dat hebben VN-woordvoerders gisteravond in New York bevestigd.

Het is de tweede keer binnen zeven jaar dat Nederland de hoogste militair binnen de Verenigde Naties levert. Van 1995 tot 1998 was generaal-majoor der mariniers Frank van Kappen al de belangrijkste militaire adviseur van de achtereenvolgende VN-chefs Boutros-Ghali en Annan.

De baan geldt als een topfunctie in de vredeshandhaving bij de VN omdat de militair adviseur rechtstreeks de secretaris-generaal van de VN bijstaat in zaken van vrede en oorlog. Volgens VN-diplomaten heeft Kofi Annan Cammaert gekozen ,,wegens onder meer diens ervaring in Cambodja en Ethiopië en Eritrea''.

Cammaert was in 1992 commandant van het eerste mariniersbataljon van UNTAC, de VN-vredesmissie in Cambodja, die vrije verkiezingen in dat land voorbereidde. Hij diende in 1995 ook als commandant bij de multinationale brigade van de snellereactiemacht van de VN in Bosnië. In 1999 werd Cammaert commandant van SHIRBRIG, de snellereactiemacht van de VN die zijn hoofdkwartier in Kopenhagen heeft. In die hoedanigheid werd hij in het najaar van 2000 aangesteld als commandant van UNMEE, de VN-vredesmacht in Ethiopië en Eritrea. Nederland leverde als lead nation in het eerste half jaar van de missie 500 mariniers. Deze klassieke vredesbewarende operatie verliep tot nu toe uiterst succesvol.

Na zes maanden trok Nederland zich terug uit de missie, waarna Cammaert het bevel voerde over Keniaanse, Jordaanse en Indiase soldaten. In mei dit jaar eiste de Ethiopische regering de vervanging van Cammaert, omdat hij toestemming zou hebben gegeven aan een groep westerse journalisten om (vanuit Eritrea) het Eritrees-Ethiopische front bij Badme te bezoeken. Volgens de Ethiopische regering zou Cammaert daarmee impliciet hebben bevestigd dat Badme, waarom tijdens de oorlog tussen Ethiopië en Eritrea hard was gevochten, Eritrees gebied was.

(Vervolg TOPMILITAIR: pagina 2)

TOPMILITAIR

Geen enkele twijfel bij VN

(Vervolg van pagina 1)

De beschuldigingen van Ethiopische kant waren voor de Verenigde Naties geen reden om aan Patrick Cammaerts functioneren te twijfelen en hem voortijdig uit zijn functie te zetten.

Volgens VN-diplomaten heeft Cammaert zich zowel ,,als UNTAC-commandant als commandant van UNMEE onderscheiden''. Toch was de benoeming van een Nederlander bijzonder binnen VN-verband, omdat na de benoeming van Italiaan Fraticelli en de Australiër Ford het volgens ingewijden `tijd' was voor een niet-westerse kandidaat.

Volgens bronnen in het Nederlandse ministerie van Defensie is het ook opmerkelijk dat Cammaert, en niet een Scandinavische kandidaat als westerse kandidaat voor chief military advisor wordt voorgedragen.

    • Steven Derix
    • Robert van de Roer