Natuurkunde

Graag wil ik als `gewone' docent natuurkunde aan een middelbare school naast prof. H. van den Akker ook mijn licht laat schijnen over een mogelijke teloorgang van het vak natuurkunde (`Help, natuurkunde verzuipt!', W&O, 12 okt.). Allereerst moet worden gesteld dat de in het artikel genoemde aantallen uren, bijvoorbeeld 560 voor een VWO-N1,2 leerling moeten worden volbracht in drie jaar (4V, 5V en 6V dus) en niet in één jaar.

Natuurkunde is een vak waaraan de leerling zijn/haar geest kan scherpen op combinatorisch gebied. Het biedt leerlingen erg veel mogelijkheden om te leren totaal verschillende deelonderwerpen met elkaar te combineren. Daarnaast kan het vak op een gedegen wijze zicht geven op diverse basale principes die achter `de techniek' liggen en hoe een en ander in historisch perspectief kan worden gezien.

Thans komt bij het vak natuurkunde, zelfs voor de N1,2 leerlingen, alles uit de lucht vallen. Een formule wordt als een gegevenheid zonder bewijsvoering aan de leerlingen voorgeschoteld, een onderschatting van de geestelijke vermogens van deze leerlingen. Leerlingen haken regelmatig af bij de triviale natuurkunde van nu. Niet omdat ze het niet snappen, maar omdat ze de oppervlakkigheid niet altijd willen. Ik zie leerlingen genieten wanneer een formule met bewijsvoering inzichtelijk wordt gemaakt en wanneer ze, weliswaar na de nodige moeite, iets ècht door beginnen te krijgen. Het uitgeklede vak dat we thans kennen is dodelijk voor een scherpe geest.

In internationale polls staat de exacte Nederlandse middelbare scholier al niet meer bovenaan. De huidige situatie handhaven is wel het minste dat moet gebeuren. Ik pleit ervoor een stap verder te gaan en het vak natuurkunde meer diepgang te geven. Veel leerlingen zijn hierbij gebaat, zelfs onze toekomstige medici.

    • Ir. A. Thijssen Docent Natuurkunde