Lesje

Vorige week liep ik in Parijs een oude bekende tegen het lijf: Albert Bitran, Frans international van Normandische afkomst. Hij toonde mij een complex spel:

O/Allen

♠ 3

♡ H 6 4 3

♦ A V B

♣ A H V B 2

♠ A H V 6 5 4 2

♡ -

♦ 7 4 3 2

♣ 8 6

Nadat oost met een zwakke twee in harten heeft geopend, ben je als zuid in 6♠ verzeild geraakt. West komt uit met ♡2 (OW starten een kleintje van een driekaart). Op tafel leg je klein en oost speelt de vrouw bij. Je troeft en begint met troefaas en -heer te slaan. Op de tweede troef gooit west een ruiten af. Oost, die van huisuit over boer-tien-vierde schoppen beschikte, heeft een vaste troefslag. Ineens zijn twaalf slagen geen zekerheid meer. Toch luidt de vraag: is er een honderd procent speelwijze voor contract, waarbij is gegeven dat ♡A bij oost zit? Het antwoord is ja, maar ik moet u bekennen dat ik daar niet uitkwam. Bitran hoopte daar natuurlijk op, zodat hij die buitenlander een lesje kon leren. De rode draad in dit spel is dat oost, op enig moment aan slag met de vierde troef, zit ingegooid: hij moet in de ruitenvork spelen of van zijn ♡A afkomen. Toch zijn er valkuilen. Kijken we naar de hoofdvariant: op ♠H en ♠V verdwijnen op tafel een klaveren en ♦B of vrouw. Nu volgt de klaverenoptocht. Op de tweede klaveren bekent oost niet meer: hij heeft dus oorspronkelijk vier schoppens, zes hartens, twee ruitens en een klaveren gehad. Indien oost de tweede of een latere klaveren aftroeft, zit hij ingegooid. Oost mag dus niet troeven, maar ontdoet zich van twee hartens en een ruiten. Nu troef je een hartentje af in zuid. Je weet nog steeds niet of oost ♦H heeft (zoja, dan zit-ie sec). Indien je oost nu aan slag wilt brengen met troef, zit de dummy in dwang. Dit speelplan werkt niet. Maar wat dan wel? Nadat je voor de eerste keer met klaveren op tafel bent, troef je meteen een harten af om daarna weer door te gaan met de klaveren. Oost ontdoet zich van twee hartens en een ruiten en nu troef je weer een harten af. Tot slot steek je over met ♦A en speel je de vierde harten, zodat je laatste troef en passant maakt en dat is de laatste slag.

www.nrc.nlExtra bridgecolumn en `spel van de week'.

    • Jan van Cleeff