KAMER MOET ZELF VEEL ACTIEVER ZIJN

Hans Blokland (59), RPF/SGP/GPV, zit vanaf 1994 in het Europees Parlement.

,,De vraag of Nederland wat te vertellen heeft, hangt in een Unie met 15 lidstaten af van de vraag wat je kwalitatieve inbreng is. Met 25 lidstaten is dat niet anders. Hetzelfde geldt voor europarlementariërs: Nederland heeft er 31 op de 626. Als je niet met goede argumenten komt, bereik je niets. Nu niet, straks helemaal niet.

,,Daarom pleit ik ervoor dat de Tweede Kamer nauwer samenwerkt met de europarlementariërs. Nu komen veel dossiers eerder bij ons dan bij de Kamer. De Kamer discussieert er pas over in de implementatiefase. Die debatten moeten ze voeren als die stukken naar het Europarlement en de Raad van (Europese) ministers gaan! Belangenverenigingen als werkgeverskoepel VNO-NCW voeren nu in een vroeg stadium overleg met ambtenaren van de Europese Commissie. Ook de Kamer moet eerder, actiever meedoen in de besluitvorming. Dan heeft ze minder het nakijken. Een voorstel komt niet zomaar uit een hoge hoed.

,,Nederland is economisch actief in de kandidaat-lidstaten. Dat moeten we uitbuiten. Ook op het gebied van milieu bijvoorbeeld hebben we veel ervaring.

,,Frankrijk en Duitsland zijn nu binnen de vijftien vaak dominant. Misschien worden ze dat in de toekomst minder. De meeste nieuwe lidstaten zijn immers klein. Als we met hen nieuwe bondgenootschappen kweken, staan we samen sterk tegen de grote landen. Dat is nu moeilijk''.

    • Caroline de Gruyter