Kabinet blijft plannen toch uitvoeren

Premier Balkenende wil met het demissionaire kabinet tot aan de verkiezingen zoveel mogelijk nieuwe voorstellen blijven doen en uitvoeren. ,,Er zijn veel onderwerpen waarop we ons geen standstill kunnen veroorloven'', zei Balkenende gisteren na de ministerraad.

Hij beklemtoonde dat het kabinet niet om inhoudelijke redenen is gevallen en dat de kabinetsval geen grote negatieve budgettaire gevolgen mag krijgen. Om de financiën ,,niet in de soep te laten lopen'' is het volgens hem van groot belang dat de diverse begrotingen van de ministeries door de Kamer worden behandeld. Hij erkende dat het de verantwoordelijkheid van het parlement is welke onderwerpen `controversieel' worden verklaard en waarover dus voor de verkiezingen geen beslissingen worden genomen.

Minister Hoogervorst (Financiën) heeft gisteren in een brief aan de Kamer er bij het parlement op aangedrongen om met zoveel mogelijk voorstellen akkoord te gaan. ,,Uitstel of afstel van de maatregelen die zijn aangekondigd in de Miljoenennota zou de toch al zorgelijke situatie verder verslechteren.'' Met name het belastingplan moet snel in de Kamer worden behandeld. Uitstel zou beteken dat het nieuwe belastingplan niet per 1 januari kan worden ingevoerd maar pas per 1 april van 2003. Dit leidt tot een verlies voor de staat van 1,75 miljard euro omdat burgers dan nog in het eerste kwartaal gebruik kunnen maken van een aantal faciliteiten.

Balkenende wilde niet ingaan op de vraag of nu het spaarloon wel of niet per 2003 moet worden afgeschaft. Dit was wel onderdeel van de plannen van het kabinet. In de Kamer tekent zich een meerderheid af dit controversieel te verklaren. Als voorbeelden van onderwerpen waar het kabinet nog voorstellen over wil doen noemde Balkenende ondermeer de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening en het terugdringen van de bureaucratie.

De sociale partners willen snel duidelijkheid van het kabinet welke onderwerpen het nog behandelt. ,,Wij weten absoluut niet meer waar we aan toe zijn'', aldus voorzitter Terpstra van de vakcentrale CNV.