Heiligverklaring

Het artikel van Steven Adolf over de heiligverklaring van Mgr. Escrivá (NRC Handelsblad, 4 oktober) moet ik helaas naar het rijk der fabelen verwijzen. De citaten van Maria del Carinen Tapia kunnen niet op waarheid berusten omdat mgr. Escrivá nooit een persoonlijke secretaresse gehad heeft.

De snelle canonisatie van mgr, Escrivá hangt samen met het veranderen van de canonisatieprocedure en de intrede van het computertijdperk. Door dit laatste is een versnelling van de rangschikking van het materiaal mogelijk, De procedure voor Moeder Teresa en anderen is nog sneller begonnen.

    • Bernadette Marx