Groot verlies voor United Airlines

UAL Corporation, het moederconcern van het Amerikaanse luchtvaartbedrijf United Airlines, heeft in het derde kwartaal van dit jaar een onverwacht groot verlies geleden van 889 miljoen dollar. Voor United Airlines dreigde al langer een bankroet. Volgende week wordt een nieuw bedrijfsplan ingediend bij de Air Transportation Stabilization Board, een overheidsinstantie die werd opgericht om de crisis in de luchtvaart te bezweren.