Franse Danone overtreft de verwachtingen

De Fransen zijn in de hele wereld beroemd wegens hun goede voedsel. Nu bezorgt de grootste voedingsproducent van Frankrijk, Danone, het land een stevige reputatie op een ander gebied – dat van de groei. De omzet van Danone is in het derde kwartaal met 7,8 procent gestegen, een prestatie die in de over het algemeen om zijn lage groeicijfers bekendstaande sector ongeëvenaard is. Kraft stak bijvoorbeeld zijn Amerikaanse concurrenten de loef af met een omzetstijging in het derde kwartaal van slechts 2,8 procent.

De vastberaden gerichtheid op zuivel (voornamelijk yoghurt), water en biscuits – in combinatie met activiteiten in snelgroeiende opkomende markten als China – heeft ervoor gezorgd dat de belangrijkste producten van Danone het veel beter gedaan hebben dan die van zijn concurrenten. In het derde kwartaal is de zuivelomzet met 11 procent gestegen, die van water met 6,4 procent en die van biscuits met 4,7 procent. Hoewel de resultaten voor een deel geflatteerd werden door een slecht derde kwartaal in 2001 en wisseLkoersschommelingen, overtroffen ze niettemin met gemak de verwachtingen van de markt.

Ondanks deze goede prestaties worden de aandelen van Danone tegen een korting verhandeld. Afgelopen donderdag stond de koers volgens zakenbank Goldman Sachs op 16,6 maal de kaswinst per aandeel over 2002 (die rekening houdt met de afgeschreven goodwill), tegen 17,8 maal de kaswinst per aandeel voor Nestlé. De reden is eenvoudig: Danone kan niet al zijn omzetgroei aan de aandeelhouders ten goede laten komen, omdat het een toenemend deel van zijn winst aan minderheidspartners uitbetaalt. Deze betalingen aan joint-venture partners in onder meer Chinees water en Spaanse zuivel zouden nog eens 20 procent extra winst in het eerste halfjaar hebben opgeleverd.

Danone kan de kloof met Nestlé verkleinen als het een manier vindt een eind te maken aan die betalingen, die het gevolg zijn van de slechte integratie van vroegere buitenlandse aanwinsten. Gelukkig zorgt de geringe afhankelijkheid van geleend kapitaal - grotendeels dankzij de verkoop van Danones bierdivisie aan Scottish & Newcastle – ervoor dat dit mogelijk is. De tijd is er nu rijp voor.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar:

zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld.

    • Rob Cox