ÉN VEILINGCATALOGUS

Wie dacht dat Vredevoogd bij de opening van het academisch jaar begin september alleen maar een retorische truc had uitgehaald en het zo kwaad niet meende, kwam van een koude kermis thuis.

Inmiddels, zo bericht Mare deze week, heeft het college van bestuur de bibliotheekleiding verzocht in kaart te brengen welke bijzondere stukken de Leidse universiteit bezit. Na aftrek van alles wat bescherming geniet (op grond van erfenissen, donaties, legaten, investeringen door de Mondriaanstichting, etc.) resteert vanzelf een lijst van topstukken die in de verkoop kunnen. Eerder zei bibliothecaris Paul Gerretsen onder geen beding een selectie van verkoopbare stukken te zullen maken.

Door dit alles komt het boekje met bijzondere collecties in een ander licht te staan. Bedoelt als deftige pr namens het Scaliger Instituut, oogt het opeens als een veilingcatalogus. Rector Breimer zei het boekje niet te zullen misbruiken. Maar, zo voegde hij eraan toe, `het college behoudt zich het recht voor op te treden zoals zij dat nodig acht'.

    • Dirk van Delft