DIPLOMATIE MOET ANDERS GAAN DENKEN

Joost Lagendijk (45), GroenLinks, zit vanaf 1998 in het Europees Parlement.

,,De uitbreiding maakt een eind aan de discussie of Nederland nu een `kleinere onder de groten' is of een `grotere onder de kleinen': we worden een van de grootste van de kleintjes. Dat schept kansen, want er komen negen kleintjes bij, qua bevolkingsaantal. Polen is het enige grote kandidaat-land. Ik zeg kansen, want wij kunnen ons straks opwerpen als de woordvoerder van de kleinen.

,,Nu spelen we dat niet slim. De groten maken vaak de dienst uit, bijvoorbeeld op buitenlands politiek terrein. Neem het befaamde diner bij Blair, waar de kleine landen niet voor waren uitgenodigd. Premier Kok is alsnog gegaan, toen hij erachter kwam. Namens Nederland. Zo moet het dus niet: je moet juist een standpunt innemen namens álle kleintjes, en dan van je laten horen. Dan heb je meer invloed.

,,Ik hoop dat er in de toekomst meer meerderheidsbesluitvorming komt. Dat betekent dat je op bepaalde terreinen niet meer met een veto een besluit kunt tegenhouden. Sommige mensen zeggen: ho, als het veto verdwijnt, is het gedaan met de invloed van Nederland! Ik zeg: nee, want je kunt een remmend blok vormen. Maar dat vergt wel een andere manier van werken. Je kunt de minister niet meer met een veto op pad sturen. Je moet hem met ínhoud op pad sturen, en daarmee anderen overtuigen om mee te doen. De diplomatie en de Kamer moeten compleet anders gaan denken.''

    • Caroline de Gruyter