DE WEEK

Weer werd dewereld met stomheid geslagen. Bali. Een angstaanjagend goed gekozen doelwit. Geen plek op aarde is meer veilig. Al-Qaeda?

Die blijft een `dodelijke bedreiging', zolang president Bush weigert Saoedi-Arabië aan te pakken. Want daar zitten de belangrijkste geldschieters van de terroristen. Dat zegt een Amerikaanse denktank, die invloedrijke Republikeinen en Democraten onder zijn leden telt.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën bagatelliseert hun bevinding. Zij negeerden de groeiende inspanning die de regering-Bush zich getroost om de geldbronnen van terroristen droog te leggen. Het ministerie is `blij met de medewerking van de Saoediërs'.

Zou het? Vlak voordat de denktank met zijn waarschuwing kwam, besloot Saoedi-Arabië voortaan Amerikaanse burgers aan dezelfde beperkingen te onderwerpen als de VS na 11 september aan bezoekers uit islamitische landen hebben opgelegd.

Jimmy Carter.

Hem was de Nobelprijs voor de vrede nog niet toegekend, of Noord-Korea bekende een afspraak met de vredestichter aan de laars gelapt te hebben. Het land gaat, in weerwil van de royale hulp die het ontvangt, tot op de dag van vandaag door met de aanmaak van verrijkt uranium. Tragische Carter, tragisch Nobelprijs-comité.

In China zijn

opnieuw onlusten tegen corruptie uitgebroken. Voor het eerst in het midden van het land, in de miljoenenstad Xian. Tot nu toe zijn zulke onlusten beperkt gebleven tot het noordoosten, waar het hart ligt van de versleten, corrupte staatsindustrie.

De ex-topman van het staatsenergiebedrijf, Gao Lan, is China ontvlucht om arrestatie wegens corruptie te voorkomen. Hij werkte samen met de zoon van Li Peng, de tweede man in de partijtop. In november houden de communisten hun partijcongres. Voorbodes van Chinese woelingen?

Duitsland zal dit

jaar de begrotingsnorm van het Stabiliteitspact overschrijden. Brussel staat klaar om stappen tegen de nieuwe Duitse regering te ondernemen.

Bondskanselier Schröder en president Chirac spraken af om het pact `flexibel' toe te passen, alsof iemand dat intussen was ontgaan. Ook zullen beide landen voorlopig niet aan de Europese landbouwsubsidies tornen – tot tevredenheid van de Fransen, die van heel Europa het meeste profijt van deze subsidies trekken.

Dat na de uitbreiding van de Europese Unie de landbouwuitgaven aanzienlijk zullen stijgen, baart nettobetaler Duitsland minder zorgen dan nettobetaler Nederland (lees: Zalm). Europa heeft voor Duitsland prioriteit. En Zalm? Die vergeleek zichzelf met Thatcher. Hij gelooft dat ook voor hem de continentale grootmachten door de knieën zullen gaan.

Om Frankrijk

bij de Europese les te houden zal Brussel van het staatsbedrijf Electricité de France eisen dat het 0,9 miljard euro aan belastingvoordelen in de Franse staatskas terugstort.

Om het Duitse begrotingstekort omlaag te brengen zal de rood-groene coalitie de belastingen verhogen en meer schulden maken – tot woede van de oppositie, die Schröder verkiezingsbedrog verwijt, en van de Duitse ondernemerswereld. Al bezuinigt de nieuwe regering ook.

Duitsland zal volgens de Groenen `kindvriendelijk' moeten worden, een land waar de combinatie kind en carrière eenvoudiger te verwezenlijken wordt. Terwijl Frankrijk zijn belasting verlaagt en meer aan zijn verdediging uitgeeft, komen er in Duitsland meer kinderdagverblijven en lesuren op school. Ooit beseft dat beide manieren de ondergang van het Stabiliteitspact konden versnellen?

Philips behaalde

in het derde kwartaal minder slechte resultaten dan een jaar geleden. De beleggers juichten. Een kinderhand is gauw gevuld? Toch zouden beleggers zich kunnen afvragen waarom de concurrenten – Sony, Samsung, Siemens, General Electric – het goed doen waar Philips het juist slecht doet.

Nu de werkloosheid

in Nederland stijgt, wil de vakbeweging dat de gesubsideerde banen blijven. Hun naamgever, Melkert, wilde bij zijn afscheid niet bescheiden zijn. Nederland schonk hem een baan bij de Wereldbank. De politieke gebeurtenissen noemde hij slecht, de val van het kabinet een zegen voor het land. Hij bestempelde Nederland tot bananenrepubliek. Heel even leek de natie over zo veel dankbaarheid met stomheid geslagen.

    • Paul Friese