CPB versus Nyfer

In deze krant van 11 oktober werd naar aanleiding van de controverse Bomhoff – Heinsbroek door middel van een staafdiagram de vergelijking gemaakt tussen de voorspellende waarde van de CPB en Nyfers macro-economische modellen.

Interessant is om aan de hand van de gegevens na te gaan wat in feite de voorspellende waarde is van beide (en gelijksoortige) modellen.

Stel dat ervoor gekozen was de uitkomsten van het lopende jaar – vrij nauwkeurig bekend in oktober – ongewijzigd te extrapoleren naar het volgende jaar, met andere worden: de uitkomst van 1996 is de voorspelling voor 1997.

Van de grafiek kan dan afgelezen worden dat zo'n modellenvrije prognose in de vijf jaren 1997-2001 het viermaal beter had gedaan dan CBP en Nyfer. Alleen in 2000 zou Nyfer een betere prognose hebben geleverd. Nog verontrustender is het gebleken onvermogen van beide modellen de teruggang in 2001 te voorspellen: beide voorspelden een wederopbloei die niet kwam. Het bewijst eens te meer dat The Economist niet onterecht de economische wetenschap de dismal science noemt.

    • Prof. R.J.Murris