BEITELBALLEN

In de rubriek `Ophef' in W&O van 12 oktober schrijft Dirk van Delft over asymmetrie van testikels in de antieke beeldhouwkunst naar aanleiding van toekenning van een Ig-Nobelprijs aan Chris McManus (nb. 25 jaar na publicatie van het onderliggende onderzoek!): ``Hoewel de beeldhouwers geheel terecht de rechter testikel hoger plaatsten, gingen ze de fout in door de linker testikel het grootst te beitelen.''

De fout in? Het grootteverschil tussen linker- en rechtertestikel kunnen we gerust aan Michelangelo overlaten inclusief de vraag, wèlke dan groter is. Naar een huisarts mij eens vertelde wordt dit verschil veroorzaakt doordat het aanvoerende bloedvat van de linkertestikel `bevoordeeld' geschapen is ten opzichte van het rechter: het ontspringt eerder uit de buikslagader en heeft een grotere diameter. Dat is geruststellende wetenschap in een wereld vol ongewenste hobbels en bobbels.

Overigens zijn wij mensen daarin wellicht uniek. Uit mijn dierenartsenpraktijk ken ik geen andere zoogdiersoort met zo'n asymmetrie.

    • W.J.P. Coops Dierenarts