Verkiezingen tot januari uitgesteld

De Tweede-Kamerverkiezingen zullen naar alle waarschijnlijkheid in januari worden gehouden. Demissionair vice-premier Remkes heeft dit gisteravond gezegd.

CDA en VVD spraken zich vlak na de val van het kabinet uit voor verkiezingen in december. VVD-leider Zalm kwam hier gisteren van terug. Een meerderheid van de partijen heeft nu een voorkeur voor januari. De voornaamste reden om de verkiezingen niet in december maar in januari te houden, is om nieuwe partijen de kans te geven mee te doen. VVD-voorzitter Eenhoorn zei dat het ook zijn partij beter uitkomt, omdat de liberalen willen vernieuwen. Het CDA wil eigenlijk verkiezingen in december, maar zal zich niet verzetten tegen januari, zo zegt fractieleider Verhagen.

Een definitieve datum zal mogelijk begin volgende week bekend worden. Koningin Beatrix ontvangt maandagochtend premier Balkenende, de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer en vice-voorzitter Tjeenk Willink voor advies over de gevolgen van de val van het kabinet. Of zij, zoals gebruikelijk na een kabinetscrisis, ook de fractievoorzitters zal ontvangen, is nog onduidelijk.

CDA-fractieleider Verhagen vindt dat het voor de hand ligt als na de verkiezingen CDA en VVD samen verder regeren, omdat zij in het Strategisch akkoord van het kabinet-Balkenende over zoveel onderwerpen overeenstemming hebben. De VVD moet zich dan wel `constructief' opstellen, anders dan nu ten opzichte van de Europese uitbreiding, zo zegt hij in een interview in deze krant. Verhagen wil de PvdA niet op voorhand uitsluiten, maar omdat die partij zich tegen essentiële delen van het Strategisch akkoord verzet, zou zij dan wel `een hele grote draai' moeten maken.

Bij de SP en GroenLinks hebben de fractievoorzitters Marijnissen en Rosenmöller gisteren bekendgemaakt zich kandidaat te stellen voor het lijsttrekkerschap. Bij de PvdA is de kandidatuur voor een nieuwe partijleider en voor nieuwe Kamerleden met het oog op verkiezingen opengesteld tot volgende week vrijdag. Tot nu toe zijn Kamerleden Wouter Bos en Klaas de Vries kandidaten. PvdA-fractievoorzitter Van Nieuwenhoven zegt de komende dagen te zullen nadenken of zij zich kandidaat stelt.

VVD-voorzitter Eenhoorn zei vanmorgen te verwachten dat in de VVD geen discussie zal ontstaan over wie de lijsttrekker moet worden. Dat wordt fractievoorzitter Zalm. Het is nog onduidelijk welke voorstellen uit de rijksbegroting de Tweede Kamer `controversieel' zal verklaren, waarmee deze niet per 1 januari 2003 kunnen worden ingevoerd. In het parlement lijkt zich een meerderheid af te tekenen voor het voorlopig instandhouden van het spaarloon.

De oppositiepartijen waren al tegen het afschaffen van het spaarloon. De LPF acht zich niet gebonden aan het regeerakkoord. Het Kamerlid Van As zegt dat de LPF het spaarloon en de lijfrente willen behouden. VVD-voorzitter Eenhoorn zei ook te verwachten dat het spaarloon blijft bestaan.

De woensdag afgetreden LPF-ministers Heinsbroek en Bomhoff worden niet vervangen. Minister Hoogervorst (Financiën) gaat het beheer voeren over Economische Zaken, minister De Geus (Sociale Zaken) over Volksgezondheid.

INTERVIEW VERHAGEN: pagina 3