Ramsj

A.J.Dunning: Betoverde wereld. Over ziek en gezond in onze tijd. Paperback, Meulenhoff 1999, van €17,95 voor €6,90. Scheltema Amsterdam

`Ieder opstel bevat wel een paar fraaie vondsten, en menig een juweeltje', oordeelde deze krant over Dunnings boek, een verzameling artikelen over ziekte, gezondheid en de stand van de medische wetenschap. De variatie aan onderwerpen is groot: seksualiteit en voortplanting, vetzucht en overgewicht, de strijd tegen kanker, de huidige lichaamscultus van `ontbloting, bruin worden en versiering', en de artsenopleidingen in Nederland (met de verzuchting dat romans als De toverberg van Thomas Mann – over de diepere betekenis van leven, lijden en dood – helaas op de verplichte literatuurlijst ontbreken).

Ook bij Scheltema: Het toeval van de werkelijkheid, de achtste druk van de veelgeprezen herinneringen van de fysicus H.B.G.Casimir. Van €23,50 voor €8,90.

    • Henk Lagerwaard