Pas verschenen

Hans Warren: Verzamelde gedichten. Bert Bakker, 884 blz. € 39,95

`Het nee van een leven/ het ja van een leven –/ ze vechten.// Nee schreeuwt, ja stamelt./ Nee zucht, ja zwijgt.// Stilte'. Omvangrijke bundel met de definitieve teksten van de poëzie van dichter, criticus, dagboekschrijver en vertaler Hans Warren (1921-2001). `Nu de dichter dood is, valt echter aan het definitieve karakter van zijn werk niet meer te tornen' schrijft Mario Molegraaf in de verantwoording van de door hem verzorgde editie.