Kritiek op veiligheidsplan van kabinet

Politie, openbaar ministerie en rechterlijke macht hebben forse kritiek op het Nationaal Veiligheidsprogramma dat de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken gisteren hebben gepresenteerd.

Alle partijen vinden dat ze te weinig geld krijgen om de plannen uit te kunnen voeren. Volgens burgemeester Opstelten van Rotterdam, voorzitter van het Korpsbeheerdersberaad, is het extra geld dat het demissionaire kabinet uittrekt ,,in ruime mate onvoldoende'': ,,We hebben niet voor niets een miljard euro geclaimd.''

Het plan Naar een veiliger samenleving voorziet in het aantrekken van 4.000 extra agenten. Volgens Opstelten zouden dit er 8.000 moeten zijn. ,,Achtduizend dienders erbij blijft strak noodzakelijk'', zo herhaalde hij een eerdere eis van de burgemeesters, die de scepter over de politiekorpsen zwaaien. De Raad van Hoofdcommissarissen laat in een reactie weten de uitbreiding van 4.000 agenten in 2006 ,,minder dan wenselijk'' te vinden, maar is redelijk tevreden met de uitbreiding. Wel vindt de Raad de vergoedingen voor huisvesting en materieel onvoldoende. Bovendien vindt de Raad het niet terecht dat de opleidingscapaciteit voor agenten wordt ingekrompen.

De Raad voor de Rechtspraak noemt de plannen ,,onuitvoerbaar''. De rechterlijke macht heeft al ,,diverse malen'' laten weten dat er onvoldoende geld is om de huidige achterstanden in de rechtspraak weg te werken, aldus de Raad. Efficiency-maatregelen zoals minister Donner (Justitie) voorstelt zullen volgens de Raad onvoldoende effect sorteren. Als er geen geld komt voor meer rechters, ziet de Raad de plannen ,,spaak lopen''.

Ook het openbaar ministerie is ontevreden met het toebedeelde geld. Volgens het OM zijn de middelen in het plan ,,niet in verhouding met de intensivering die is gewenst'', zo laat het parket-generaal in een persbericht weten. Het kabinet wil dat de politie in 2003 10.000 extra zaken aanbrengt. Tegelijkertijd worden er ,,aanzienlijke bezuinigingen'' bij het OM doorgevoerd, schrijft het parket-generaal. Het OM ziet zich daardoor in een ,,bijzonder lastige positie gedwongen.'' Duidelijke ,,onorthodoxe'' keuzes zijn dan ook onvermijdelijk, stelt het OM. Zo zullen er afspraken moeten worden gemaakt met politie en justitie over de aantallen, maar ook de soorten zaken die het OM in behandeling zal nemen.

Behalve extra agenten, meer zaken voor het OM en efficiency-verbeteringen bij de rechterlijke macht voorziet het veiligheidsprogramma in een aantal andere maatregelen. Zo komen er 5.000 detentieplekken bij, onder andere door twee gevangenen in één cel te plaatsen. Voor de plannen wordt tot 2006 iets minder dan een miljard euro uitgetrokken.