Kleine klas

Een onderzoek waaruit blijkt dat kleinere klassen zinvol zijn leidde enkele jaren geleden tot het besluit geld vrij te maken om kleinere klassen in het basisonderwijs te maken.

Zoals gewoonlijk volgt na een onderzoek over onderwijs en opvoeding enkele jaren later weer een onderzoek waaruit het tegendeel blijkt (NRC Handelsblad, 12 oktober). Ik zie de bui alweer hangen: dit onderzoek gaat gebruikt worden om die geldkraan weer dicht te draaien.

Wanneer komt het onderzoek waaruit blijkt dat leerlingen weliswaar goed kunnen functioneren in grotere groepen maar leraren juist niet? In een grotere groep zitten immers ook meer leerlingen die speciale aandacht nodig hebben en voor wie de docent zich zoals gewoonlijk extra gaat uitsloven, veelal buiten lestijd.

Dat leidt weer tot extra uitval van docenten. Dat komt dan schitterend uit, want voor de benodigde uitkeringen kan het vrijgekomen potje voor de tenietgedane klassenverkleining gebruikt worden.

    • Huub Odijk