`Hulp China en Pakistan voor N-Korea'

Volgens Amerikaanse inlichtingenbronnen heeft Noord-Korea bij de ontwikkeling van zijn nucleaire programma gebruik kunnen maken van door Pakistan geleverde technologie

Dat meldt de New York Times vandaag. De krant baseert zich op uitlatingen van hoge Amerikaanse regeringsfunctionarissen en ex-functionarissen.

Het nieuws dat Noord-Korea werkt aan de verrijking van uranium, in strijd met in 1994 gemaakte afspraken om geen kernwapens te ontwikkelen, werd eergisteren bevestigd door een Amerikaanse regerings woordvoerder.

Volgens de New York Times dateren de Pakistaanse leveranties aan Noord-Korea, zoals gascentrifuges voor de verrijking van uranium, van rond 1997. Ze maakten deel uit van een ruilovereenkomst waarbij Pakistan de beschikking kreeg over raketten van Noord-Koreaanse makelij.

Niet alleen het feit dat Noord-Korea de afspraken over nonproliferatie heeft geschonden, maar vooral de openlijke erkenning ervan tegenover de Amerikaanse gezant James Kelly, op 4 oktober in Pyongyang, heeft internationaal verbazing gewekt. De Amerikanen hebben de Noord-Koreanen onder druk gezet met de door hen aangedragen bewijzen, maar tegelijkertijd geven de Noord-Koreanen te kennen dat ze willen onderhandelen, zeggen waarnemers.

Onze correspondent in Peking voegt hier aan toe: Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zich onthouden van commentaar op de Amerikaanse beschuldiging dat ook China Noord-Korea zou hebben geholpen bij het ontwikkelen van een programma voor de verrijking van uranium. Wel weersprak een woordvoerster gisteren de beschuldiging aan China's adres in meer algemene termen. ,,China voert een beleid waarbij we geen steun, aanmoediging of hulp geven aan andere landen bij de ontwikkeling van massavernietigingswapens'', zei ze. ,,We zijn altijd een voorstander geweest van de-nuclearisering van het Koreaanse schiereiland.''

Gisteren is er een Amerikaanse delegatie in Peking aangekomen om onder meer over deze zaak te spreken. Onder de delegatieleden bevindt zich James Kelly, de man die eerder deze maand de Amerikaanse delegatie leidde die uit Pyongyang terugkeerde met het nieuws dat Noord-Korea aan de ontwikkeling van nucleaire wapens werkt. De Amerikaanse beschuldiging komt een week vóór de top tussen president Jiang Zemin en zijn Amerikaanse ambtgenoot Bush in Texas.

Een vooraanstaande Chinese veiligheidexpert heeft tegen Reuters verklaard dat in Noord-Korea hoogstens sprake kan zijn van een zeer beperkt nucleair programma, zonder betrokkenheid van Chinese bedrijven of wetenschappers. ,,Vraag ze maar of ze contact hebben gehad met Noord-Koreanen, of dat ze in Noord-Korea zijn geweest. Volgens mij is dat niet zo'', aldus Li Bin, veiligheidsdeskundige aan het Instituut voor Internationale Zaken van de gerenomeerde Qinghua-universiteit in Peking.

De Engelstalige overheidskrant China Daily kwam gisteren met een commentaar van onderminister voor Buitenlandse Zaken, Wang Guangya, waarin hij China's pogingen to nonproliferatie van wapens toelichtte. ,,Op nucleair gebied oefent China een stricte controle uit over de export en over het beheer van nucleair materiaal'', aldus Wang. ,,Tot op de dag van vandaag heeft er nog nooit een illegale overdracht van nucleair materiaal door China plaatsgevonden.''