Geen nieuw café in pand De Hemel

J. Veerman, de eigenaar van café De Hemel in Volendam, ziet definitief af van nieuwe horeca-exploitatie in het pand waar het café was gevestigd. Dat heeft hij in een brief aan het Volendamse college van burgemeester en wethouders geschreven. Bij een brand in café De Hemel kwamen in de nacht van

1 januari 2001 veertien jongeren om het leven en raakten bijna tweehonderd mensen gewond.

Het college van de gemeente Edam-Volendam had laten blijken geen medewerking te willen verlenen aan het plan van Veerman om de twee cafés te heropenen die in hetzelfde pand als De Hemel gevestigd zijn. De mogelijke heropening van de Wir War Bar en De Blokhut leidde tot tweespalt in het dorp. De nabestaanden waren fel tegen, terwijl de behoefte van sommige jongeren aan nieuwe cafés groot is, omdat er volgens hen te weinig uitgaansgelegenheden zijn in de omgeving. De gesprekken met de belangenverenigingen van de slachtoffers van de nieuwjaarsbrand heeft Veerman mee laten wegen bij zijn beslissing. De organisatie wees hem erop dat de aangekondigde heropening hevige emoties heeft losgemaakt onder nabestaanden en getroffenen.

Veerman probeerde een horecavergunning te krijgen voor het pand naast De Hemel, dat ook van hem is. Toen die lang op zich liet wachten, opperde Veerman het idee om de Wir War Bar en De Blokhut te heropenen. Hij wil de vergunning voor de horecabestemming van het pand verplaatsen naar het naastgelegen gebouw. Tegen vestiging van een café naast het pand van De Hemel heeft de Stichting Slachtoffers Nieuwjaarsbrand geen bezwaar. Voorzitter E. Tuijp benadrukt dat er wel eisen worden gesteld aan de horecagelegenheid, zo moet het café een andere naam krijgen.

Het pand waar de drie cafés in gevestigd zijn zal waarschijnlijk een andere bestemming krijgen. Loco-burgemeester J. Tol reageerde namens het college instemmend op het besluit van Veerman: ,,Dit komt overeen met de wensen van de gemeente.''