Fischer stapt in Conventie EU

Minister van Buitenlandse Zaken Joschka Fischer (Groenen) gaat Duitsland vertegenwoordigen in de Europese Conventie die zich buigt over de inrichting van het bestuur van de Europese Unie.

Fischer wordt in de Conventie van Europese politici, die onder leiding staat van de voormalige Franse president Valéry Giscard d'Estaing, in rangorde een van de meest vooraanstaande deelnemers. Hij vervangt de SPD-politicus Peter Glotz, die geldt als zeer deskundig, maar niet tot de politieke zwaargewichten van zijn partij wordt gerekend.

Fischer had er vóór de verkiezingen in september al op gewezen dat Duitsland zich bij een reprise van de rood-groene-coalitie nadrukkelijker op het Europese toneel zou manifesteren.

In mei 2000 baarde Fischer opzien met een toespraak aan de Humboldt Universiteit waarin hij een lans brak voor ,,een fundamentele hervorming van de Europese instellingen'' met als uiteindelijke doel ,,een volwaardige parlementaire Europese federatie'' met een Europese regering. Als mogelijke tussenstap zag hij een ,,avant-garde'' van lidstaten die deze federalisering voortstuwt.

Fischers toetreding tot de Conventie wordt in Berlijn ook gezien als verzilvering van verkiezingswinst. Oorspronkelijk wilde bondskanselier Schröder het Europa-beleid losweken uit het ministerie van Buitenlandse Zaken en overhevelen naar zijn kanselarij. Na de forse verkiezingswinst van de Groenen, die een voortzetting van rood-groen mogelijk maakte, werd van dergelijke gedachten niets meer vernomen.

Behalve Fischer zal zich ook de sociaal-democraat Hans Martin Bury (36) als minister vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken met de EU bezighouden. Vermoedelijk zal Bury zich concentreren op de economische en technische dossiers, terwijl Fischer de fundamentele politieke vraagstukken naar zich toe zal trekken.

De Conventie moet in de loop van volgend jaar resulteren in aanbevelingen voor bestuurlijke hervormingen. Daarbij gaat het onder andere over de vraag of de Europese Raad van regeringsleiders een permanente president moet krijgen en of er een Europese grondwet moet komen. Daarover zou dan tijdens een intergouvernementele conferentie in 2004 een beslissing vallen.