Enquête Srebrenica gaat door

De val van het kabinet zal naar verwachting geen ingrijpende gevolgen hebben voor de lopende parlementaire enquêtes naar de bouwfraude en de toedracht en nasleep van het drama in Srebrenica van 1995.

Bronnen bij de parlementaire enquêtecommissie naar de bouwfraude zeggen dat deze even vreesde dat de publicatiedatum van haar conclusies half december zou samenvallen met de verkiezingen. Nu de verkiezingen pas in januari zullen plaatshebben, voorziet de commissie echter geen problemen.

Ook het Tweede-Kamerlid Bakker (D66), voorzitter van de commissie die `Srebrenica' onderzoekt, gaat ervan uit dat de parlementaire enquête zonder problemen zal kunnen worden afgewikkeld. ,,Het zou ook niet goed zijn de enquête uit te stellen'', aldus Bakker. ,,Veel mensen wachten er nu al zolang op. Dan kun je het niet weer doorschuiven.''

Begin volgende maand hopen Bakker en zijn commissie met de openbare verhoren te beginnen. Deze zullen naar schatting vier weken duren. Het is de bedoeling om het eindrapport vervolgens binnen enkele weken gereed te hebben.

Bakker zegt wel enigszins bevreesd te zijn dat de commissieleden vooral naarmate de verkiezingscampagne op gang komt in toenemende mate in de verleiding zullen komen hun enquêtewerk te laten rusten ten gunste van campagne-activiteiten.