Duitse bedrijven zijn fel gekant tegen plannen Schröder

Duitse ondernemers en vertegenwoordigers van werkgeversverbanden hebben felle kritiek geuit op de plannen van het tweede kabinet-Schröder. Met name de verhoging van sociale premies en belastingen vallen slecht.

,,Dit draagt bij aan stilstand in Duitsland en aan een pessimistische stemming onder de bevolking", zei Hans Joachim Körber, directeur van detail- en groothandelsketen Metro. ,,Wie belastingen, afdrachten en schulden verhoogt zal meer werkloosheid oogsten'', zei Erwin Staudt van IBM Duitsland. ,,De stijgende sociale afdrachten schrikken veel internationale ondernemingen af om naar Duitsland te komen'', zei Dierk Müller van de Duits-Amerikaanse Kamer van Koophandel.

De economische groei daalt dit jaar in Duitsland tot het nulpunt en ook voor de komende jaren zijn de prognoses mager. De werkloosheid is al jaren stabiel hoog. Werkgevers en economen pleiten daarom onvermoeibaar voor een vergaande deregulering van de arbeidsmarkt, vermindering van de bureaucratie, lagere sociale premies en lagere belastingen.

Schröder heeft zich gecommitteerd aan vergaande maatregelen om in ieder geval de arbeidsbemiddeling vlot te trekken, maar aanzienlijke tekorten op de begroting hebben hem ook genoopt belastingvoordelen te schrappen en de premies te verhogen. De zogenoemde `Giftliste' met onaangename voornemens is lang.

De Financial Times Deutschland (FTD) laat vandaag twintig bekende Duitse ondernemers aan het woord over het regeerakkoord dat de kopstukken van SPD en Groenen deze week hebben ondertekend. De ondernemers hebben niet alleen kritiek op de stijgende kosten van de factor arbeid en hogere belastingen, maar zijn vooral teleurgesteld omdat rood-groen niet aannemelijk maakt dat ze economie en arbeidsmarkt een nieuwe impuls kan geven. Dieter Hundt van de koepel van werkgeversorganisaties BDA: ,,Verhoging van de sociale lasten vernielt de hoop op vermindering van de werkloosheid.'' Michael Rogowski zei namens de industrie dat economische groei met dit pakket maatregelen niet erg waarschijnlijk is.