Drukke weg geeft meer sterfte

Mensen die langs drukke wegen wonen, sterven eerder dan andere mensen. Er is een samenhang tusen luchtverontreiniging door wegverkeer en verhoogde sterfte aan aandoeningen van hart en luchtwegen.

Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van de universiteiten in Utrecht en Maastricht, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en TNO Zeist. Het onderzoek wordt vandaag gepubliceerd in het tijdschrift The Lancet.

De onderzoekers hebben gebruik gemaakt van gegevens uit een al sinds 1986 bestaande grote Nederlandse zogenoemde cohortstudie naar de relatie tussen voeding, kanker en sterfte. Uit de totale groep van 120.000 oudere volwassenen tussen de 55 en 69 jaar is een willekeurige steekproef van 5.000 personen onderzocht. Voor hen is een schatting gemaakt hoe hoog de luchtverontreiniging op hun woonadres was, met speciale aandacht voor luchtverontreiniging door wegverkeer.

Binnen deze groep bleek dat mensen die kampen met hogere luchtverontreiniging eerder overleden dan andere mensen. Dit gold vooral voor de groep mensen die langs een zeer drukke weg woonde, ongeveer 5 procent van de onderzochte personen. Het risico op vervroegde sterfte door hart- en longaandoeningen was bijna een factor twee verhoogd. Ter vergelijking: voor rokers is het risico met een factor 3,5 verhoogd ten opzichte van niet-rokers. Deze relatie bleek niet te gelden voor andere aandoeningen. In het onderzoek is rekening gehouden met andere risicofactoren zoals roken en voeding.

Dit onderzoek is het eerste onderzoek waaruit aanwijzingen komen dat wonen langs een drukke weg samengaat met verhoogde sterfte. Omdat de onderzoeksgroep vrij klein was, stellen de onderzoekers, zijn de resultaten nog geen definitief bewijs. De onderzoekers zijn daarom met subsidie van een Amerikaans instituut bezig met een vervolgonderzoek.

Er is al wel veel onderzoek gedaan naar luchtverontreiniging nabij drukke wegen en andere effecten op de gezondheid. Duidelijk is dat vooral kinderen langs drukke wegen meer luchtwegklachten hebben.