`Criminaliteit rond AZC's wel echt probleem'

Criminaliteit van asielzoekers in Groningen moet wel degelijk serieus worden genomen.

Dit zegt korpschef B. Welten van de regiopolitie Groningen in een reactie op het rapport van criminolog W. de Haan. Uit diens onderzoek blijkt dat criminaliteit in en rond asielzoekerscentra meevalt. Hij kon niet staven dat asielzoekers crimineler zijn dan autochtonen.

Uit een intern onderzoek van de Groningse politie, in opdracht van de `driehoek' (burgemeester, hoofdcommissaris en hoofdofficier van justitie), stond dat asielzoekers in de provincie Groningen vijf keer zoveel kleine delicten plegen als de gemiddelde Groninger. Het rapport ,,Asielzoekers crimineler?'' werd begin dit jaar openbaar gemaakt, nadat het een jaar bij toenmalig staatssecretaris Kalsbeek van justitie in een la had gelegen.

Welten stelt dat De Haan het politierapport bevestigt. ,,Het beeld dat sprake is van een eenzijdige criminaliteit onder asielzoekers, veel winkeldiefstallen, zwartrijden en geweld op de centra zelf.'' Welten houdt overeind dat de werkdruk van de politie toenam als gevolg van asielzoekers. ,,Kennelijk mag je dat wetenschappelijk gezien niet zo zeggen, maar ik merk dat het zo is.''

Welten vindt dat De Haan geen afstand neemt van het politierapport. ,,Hij gebruikte dezelfde gegevens als die wij voor het interne onderzoek gebruikten. Namelijk dat in een jaar tijd in onze regio van de 5.700 asielzoekers er meer dan 400 aanhoudingen uit die groep plaatsvonden. Dat is gewoon een feit. Alleen hij trekt andere conclusies en zegt dat er sprake is van verzachtende omstandigheden.'' Welten onderstreept dat hij nooit heeft willen stigmatiseren. ,,Als iemand me daarvan beschuldigt, raakt me dat diep. Het is ons om het even wie een delict pleegt. Onze taak is mensen opsporen en aanhouden.'' Hij noemt criminaliteit onder asielzoekers een relatief ,,overzichtelijk probleem''. ,,Absoluut gezien worden er in een jaar 7.000 aanhoudingen verricht in Groningen, daaronder zijn er 400 door asielzoekers gepleegd. Waar praat je dan over?'' Anderzijds zie je dat asielzoekers vaker betrokken zijn bij winkeldiefstallen dan autochtonen. Dat zie je aan de cijfers. Ik kijk niet naar de reden.''

Dat De Haan niet kan staven dat er georganiseerde criminaliteit onder asielzoekers voorkomt wil volgens Welten niet zeggen dat het niet bestaat.