Werkloosheid stijgt verder

De stijging van de werkloosheid in Nederland gaat door, maar is in het derde kwartaal minder hoog dan eerder dit jaar. Dat blijkt uit de jongste werkloosheidscijfers van het CBS. In het derde kwartaal bedroeg het aantal geregistreerde werklozen 172.000, 30.000 meer dan een halfjaar geleden. Per maand liep de werkloosheid op met 5.000 personen. Daarmee is de snelheid waarmee de werkloosheid stijgt wat afgenomen. De cijfers van het tweede kwartaal wezen nog op een toename van 7.000 à 8.000 personen per maand. Toen stonden 164.000 werklozen geregistreerd.