`Uitbreiding van EU niet ondermijnen'

Europees Commissaris Verheugen heeft Nederland gewaarschuwd de uitbreiding van de EU niet in gevaar te brengen met zijn eis dat er eerste harde afspraken over het landbouwbeleid moeten worden gemaakt.

Verheugen, die vanmorgen sprak op een openbare vergadering van de Tweede Kamer, stelde dat Nederland evenals de andere lidstaten niet moet proberen een hervorming van het landbouwbeleid af te dwingen ten koste van de uitbreiding. ,,Ook Nederland is die verplichting aangegaan om hier geen koppeling te leggen'', zo hield Verheugen de Kamer voor.

De Duitse Eurocommissaris, de eerst verantwoordelijke voor het dossier van de uitbreiding in de Europese Commissie, verklaarde verder dat Nederland het enige land in de huidige EU is dat zo'n koppeling heeft gelegd. Weliswaar steunen Duitsland, Groot-Brittanië en Zweden op zichzelf het Nederlandse streven naar landbouwhervormingen maar zij hebben nooit een direct verband willen leggen met de uitbreiding van de EU.

Op vragen van Kamerleden over mogelijkheden om alsnog extra garanties in te bouwen dat de tien nieuwe lidstaten daadwerkelijk voldoen aan de toelatingseisen antwoordde Verheugen dat het niet goed mogelijk is de regels van het spel alsnog te veranderen aan het einde van een lang proces. ,,Als u nu de strategie voor de toetreding nog wil veranderen, weet ik niet hoe dat zoumoeten'', zo stelde hij.

De Eurocommissaris probeerde intussen de vrees weg te nemen dat de toetreding van de nieuwelingen niet zorgvuldig verliep. ,,Ik zeg u met een eerlijk geweten: dit is de best voorbereide uitbreiding in de geschiedenis van de Europese Unie.''

Eerder op de ochtend had Verheugen al een gesprek gehad met de inmiddels demissionaire minister Hoogervorst (Financiën). Na zijn ontmoeting met de Europa-specialisten van de Tweede Kamer vertrok hij naar het ministerie van Buitenlandse Zaken voor overleg met de eveneens demissionaire minister De Hoop Scheffer en staatssecretaris Nicolaï. (Europese Zaken).