Technische procedures KLM gewijzigd

De Divisie Luchtvaart heeft afgelopen zomer in een weekeinde met spoed een veiligheidsprocedure gewijzigd om de KLM te helpen de financiële schade van de staking te beperken.

De Divisie Luchtvaart, de opvolger van de Rijksluchtvaartdienst, heeft onder meer tot taak de vliegveiligheid te controleren. Volgens de grondwerktuigkundigen van de KLM zijn mede daardoor bij vijfentwintig vluchten fouten gemaakt door piloten die de zogeheten pre-flight checks van vliegtuigen zelf voor hun rekening namen. Daarbij ging het volgens hen onder meer om zeven toestellen die vertrokken terwijl er nog technische klachten waren die onderzocht hadden moeten worden door luchtvaarttechnici.

Uit een vertrouwelijke brief van de executive vice-president flight operations van de KLM, Y. de Haan, blijkt dat de Divisie Luchtvaart tijdens de staking, op een zeer drukke zaterdag midden in de vakantietijd, de procedure voor de KLM heeft aangepast. ,,Tijdens die laatste staking is in snel tempo een procedure ontwikkeld die op een aantal vluchten is uitgevoerd'', aldus de brief.

Tot op de ochtend van de staking, 27 juli, mochten de pre-flight checks op Schiphol louter worden uitgevoerd door grondwerktuigkundigen. Uit de brief blijkt ook dat de piloten die de pre-flight checks uitvoerden, fouten hebben gemaakt bij het administreren van de ,,exacte technische conditie'' waaronder de KLM-toestellen vertrokken van Schiphol.

Volgens KLM-technicus R. van der Hout betekent dit dat de luchtwaardigheid van de toestellen in feite niet gewaarborgd was toen zij vertrokken. ,,Dat is natuurlijk een hele ernstige zaak.'' Van der Hout wil de zaak morgen aankaarten bij de Divisie Luchtvaart. ,,Deze wijziging van de procedure is bedoeld om piloten in noodgevallen zelf een pre-flight check te laten uitvoeren. Dan moet je die procedure niet op een zaterdagmiddag plotseling invoeren en massaal laten gebruiken terwijl de hele KLM in rep en roer is. Dan neem je als overheid een bepaald risico onder druk van de KLM. Je laat de commerciële belangen prevaleren boven de procedurele. Dat kan ten koste gaan van de veiligheid.''

De Divisie Luchtvaart stelt in een reactie dat de dienst ,,snel akkoord'' kon gaan omdat de procedure al wettelijk vastlag, maar nog niet was opgenomen in het handboek van de KLM. De dienst van de Inspectie Verkeer en Waterstaat stelt verder dat er ,,geen ongeregeldheden of onzorgvuldigheden (zijn) geconstateerd die de veiligheid in gevaar zouden brengen''. Ook KLM-bestuurder De Haan onderschrijft dit. Hij zegt dat uit onderzoek blijkt dat de procedure over ,,het algemeen goed is gehanteerd''.

    • Rob Schoof