Ook reputaties gaan te paard

Zijn landenrisico's in Europa voor beleggers en investeerders echt verdwenen? Met de komst van de euro zou het beleggers niet meer uitmaken of een aandeel Italiaans was, Oostenrijks of Nederlands. Het verschil zou juist sectoraal worden: men kiest voor chemie-aandelen, of telecom, of uitgevers, waar ze dan ook vandaan komen.

Zo is het toch niet helemaal gelopen dit jaar. Ook als wordt gecorrigeerd voor de verschillende samenstelling van de beurzen in Europa – Nederland heeft een zwaar gewicht van financiële instellingen – doet de Amsterdamse beursindex het na de Duitse het slechtst in Europa. Wat zijn de `nationale' kenmerken die dat zouden kunnen veroorzaken? De Nederlandse economie staat er niet erg gunstig voor. Zakenbank Morgan Stanley hanteert sinds gisteren een prognose van nog maar 0,2 procent groei dit jaar.

Niet alleen de economie, ook de politiek speelt een belangrijke rol. Buitenlandse beleggers zijn niet de enige belanghebbenden. Crediteuren en lange-termijninvesteerders zijn dat ook.

Wat vertellen hun bronnen voor economische en politieke risico-analyse hen? Een van de toonaangevende internationale bureaus op dit vlak is Dun & Bradstreet. Vorige maand ging dat bedrijf in zijn riskline-publicaties in op de politieke risico's in Nederland. Hier een uitgebreid uit het Engels vertaald citaat: ,,D&B gelooft dat, naarmate de herinnering van de partijleden aan de (LPF) voorman Pim Fortuyn vervaagt, hun diversiteit zichtbaarder wordt en hun onderlinge verschillen moeilijker te beheersen. D&B is niet hoopvol dat premier Jan Peter Balkenende in staat zal zijn, zijn regering onder zulke omstandigheden bijeen te houden. Als gevolg verwachten wij voortijdige parlementaire verkiezingen.'' Deze, overigens zeer accurate, typering is wat buitenlandse crediteuren en investeerders onlangs te horen kregen over Nederland, een land in de categorie `laagste risico's, en nog steeds nummer 1 op de lijst van meest aantrekkelijke investeringsplekken volgens de Economist Intelligence Unit. Samengevatte trend volgens Dun & Bradstreet: ,,Down – het risicoprifiel van het land verslechtert door negatieve ontwikkelingen op het politieke, commerciële, economische en/of buitenlandse vlak.''

Een dag na de val van het kabinet-Balkenende kan het geen kwaad te blijven onderkennen dat het commerciële buitenland Nederland inderdaad nog steeds overwegend ziet als land, niet als regio binnen het eurogebied. En dat er dus flink wat te verliezen valt als de buitenlandse perceptie van `politieke instabiliteit' verder postvat.

    • Maarten Schinkel