Ook LPF-stemmers moeten zich schamen 8

De afgelopen maanden hebben zowel politici als journalisten de LPF-kamerleden op hun plicht gewezen tegenover de 1,6 miljoen kiezers die op hen gestemd hebben. Steeds zijn zij ter verantwoording geroepen met een beroep op de kiezer. Het zijn echter net zo goed de 1,6 miljoen kiezers zelf die ter verantwoording geroepen zouden kunnen worden voor wat zij met hun stem op de nagedachtenis van Pim over zichzelf, maar ook over de rest van Nederland, hebben afgeroepen.

Het was vanaf het begin duidelijk dat het opzetten van een kieslijst op deze onverantwoord haastige wijze zou resulteren in het binnenhalen van opportunisten en oplichters. Wie op hen zijn stem heeft uitgebracht moet zich schamen.

We hebben gezien hoe pornobazen, weggestuurde artsen, corrupte opticiens de kamerstoelen veroverden, of, wie weet, simpelweg kochten. Hoe is het mogelijk dat iedereen zich zonder meer kwalificeert voor een Kamerzetel, terwijl voor winkeliers al een middenstandsdiploma wordt vereist? We stellen kwaliteitseisen in elke sector, maar in de alles overkoepelende sector van het bestuur kan iedereen terecht.

Om een LPF-achtige chaos in de toekomst te voorkomen, zullen meer eisen gesteld moeten worden aan het passieve kiesrecht. Misschien dat de politieke partij als kiesvereniging nu toch in de wet verankerd moet worden, zodat waarborgen geschapen worden voor een professionele selectie van kandidaten voor de Tweede Kamer. We zullen moeten zorgen dat mensen zonder kennis van zaken en zonder bestuurlijke kwaliteiten voortaan geweerd worden uit de Kamer.

    • Pien van der Hoeven