Ook LPF-stemmers moeten zich schamen 10

Vreemd dat CDA het goed doet in de peilingen die direct na de val van het kabinet gehouden werden. Vreemd, omdat het CDA welhaast de belichaming is van de oude politiek en regentesk handelen. Vernieuwing is iets wat in de CDA-vocabulaire niet voorkomt. Het CDA denkt van de val van het kabinet te kunnen profiteren. Dat is kortzichtig want er is wat aan de hand in Nederland. Fortuyn heeft duidelijk gemaakt dat de `gewone mensen' het niet meer pikten en zich massaal afkeerden van de gevestigde partijen. En aangezien de PvdA de afgelopen acht jaar dé partij is geweest die de dienst heeft uitgemaakt kreeg deze partij de grootste klappen.

Toch is de PvdA in staat om het geleden verlies goed te maken. De sociaal- democratische beginselen vormen een prima basis.

Het gaat om drie thema's: integratie, zorg en veiligheid. Dit zijn geen thema's waarop christen-democratie of liberalen patent hebben. De PvdA heeft zich deze thema's de afgelopen jaren laten `afpakken'. Maar juist deze drie onderwerpen lenen zich prima voor een sociaal-democratische aanpak.Het zich inhoudelijk toe-eigenen van de, in de ogen van de gewone kiezers, grootste problemen van dit land is een belangrijke opdracht voor de PvdA. Er is echter meer nodig. Naast de inhoud moet de PvdA zich nadrukkelijk bezighouden met de vorm. Dat betekent een permanente campagne met de modernste middelen, geschoeid op Amerikaanse leest en met een charismatische leider. Dat betekent onder meer een professioneel campagneteam, permanent kiezersonderzoek maar ook: directheid, effectbejag en niet te veel nuances.

    • John Knieriem
    • Lid Pvda