N-Korea werkt weer aan kernwapens

Noord-Korea heeft toegegeven dat het, in strijd met gemaakte afspraken, werkt aan een geheim programma voor de verrijking van uranium. Noord-Koreaanse regeringsfunctionarissen deden deze opmerkelijke bekentenis begin deze maand tijdens een bezoek van de Amerikaanse gezant James Kelly aan Pyongyang.

Dat is gisteren in Washington bekend geworden. Verrijkt uranium kan worden gebruikt voor vreedzame doeleinden, maar ook voor kernwapens. Die laatste optie ligt het meest voor de hand. Het nieuws over mogelijke hervatting van het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma heeft internationaal grote beroering gewekt en diplomatiek spoedoverleg op gang gebracht.

In 1994 werd een militair conflict over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma op het laatste nippertje vermeden na bemiddeling van de Amerikaanse oud-president Jimmy Carter. Noord-Korea sloot een overeenkomst waarbij het beloofde af te zien van de verrijking van uranium in ruil voor omvangrijke buitenlandse financiële en technische hulp bij de bouw van zogeheten licht-waterreactoren. Drie jaar later, in 1997, tekenden Noord- en Zuid-Korea een verklaring waarin ze beloofden geen installaties voor opwerking of verrijking van uranium te zullen bouwen.

Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigde gisteren een uitgelekt bericht over de ontmoeting van Kelly met Noord-Koreaanse regeringsfunctionarissen, op 4 oktober in Pyongyang. Geconfronteerd met door de VS aangedragen bewijsmateriaal gaven de Noord-Koreanen toe dat de verdenkingen over het bestaan van het geheime project juist zijn.

Kelly en de Amerikaanse onderminister John Bolton zijn begonnen aan een rondreis langs de hoofdsteden van China, Zuid-Korea en Japan om te overleggen over de te nemen stappen. De eerste reacties uit Zuid-Korea en Japan wijzen erop dat die landen de kwestie via dialoog willen oplossen.

ACHTERGROND : pagina 5